Ny ordning skapar en orimlig oordning i skogen

Det kan väl inte vara så att svenskt skogsbruk stoppas på grund av att någon har sett en tjäder inom ett planerat avverkningsområde, samtidigt som en annan svensk lagstiftning säger att vi kan jaga och skjuta 15 000 tjädrar under allmän jakt?

Debatt 17 februari 2022 10:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jo, precis så snurrigt blir det med den nya ordning som Skogsstyrelsen har presenterat. Skogsägaren ska skydda fåglar på individnivå – och inte bara hotade fåglar utan alla fåglar som lever vilt i Sverige, även de vanligast förekommande. 

Vad blir konsekvenserna? Det blir mer byråkrati, svårare för små markägare att bedriva skogsskötsel, svårare för branschen att försörja sina industrier och svårare för Sverige att klara den gröna omställningen. Det blir kort sagt en kris som kommer att få cementkrisen och elprischocken att blekna. Hur det kunde bli så här konstigt kan man undra. Sverige slog ihop två EU-direktiv, ett om hotade arter och ett om fåglar. När denna lagstiftning sedan tillämpades i domstolarna lades grunden till den ”nya ordning” som Skogsstyrelsen nu har formulerat. 

Det här är en kris vi har skapat själva i Sverige. Med tanke på skogsindustrins stora betydelse för vår export håller vi just nu bokstavligen på att såga av den gren som vi sitter på. Men lagar kan ändras. Vi måste inte ha en ordning som omöjliggör skogsbruket och utsätter skogsägare för risken att begå brott mot artskyddslagen. Allt som krävs är politisk vilja och energi. 

Om inte regeringen har denna vilja och energi, står Kristdemokraterna redo att rädda skogsbruket efter höstens val.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa