KD: Gör inte landsbygden till ett tyst museum

Våren och sommaren 2021 har samlat mörka moln vid horisonten för Sveriges viktiga landsbygdsföretag.

Debatt 11 september 2021 05:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utöver EU:s oförståelse för Sveriges gröna näringar har regeringen presenterat två utredningar vars förslag hotar undergräva förutsättningarna för svenskt jord- och skogsbruk.

Senast nu kom Artskyddsutredningen som är en mardröm av byråkrati, långtgående och omöjliga krav för Sveriges skogsbrukare. När även oavsiktlig påverkan på lokalt fågelliv i en skog föreslås beivras, öppnar sig en avgrund för en skogsföretagare eller bonde som försöker verka på sin mark. 

Regeringens Skogsutredning kallades i Januariöverenskommelsen för Äganderättsutredningen men har istället grandiosa planer på hur äganderätten kan beskäras. Hundra mil som motsvarar två tredjedelar av den totala arealen fjällnära skog föreslås skydd från skogsbruk. Förslagen berör 7 000 markägare direkt, men drabbar hela samhällen som kommer tystna. 

Markanvändare ska ersättas vid intrång från staten, det ska ske oavsett lagstiftning och utan en massa rättsprocesser, men själva intrånget ska också undvikas. Vi behöver skogsbruket.

Den aktivt förvaltade skogen är en effektivare kolsänka än skog som står orörd. Skogsprodukter ersätter energiintensiva produkter med höga koldioxidavtryck vid produktion (trä ersätter betong och metall, papper ersätter plast). Bioenergi från skogen ersätter fossila bränslen. 

Redan 2019 presenterade Kristdemokraterna förslag för hur statliga Sveaskog ska kunna sälja skogsmark till enskilda för småskaligt professionellt skogsbruk. Kristdemokraterna vill ge fler möjlighet att äga skog och bli en del av den klimatrörelse som i praktiken låter en hållbar morgondag växa fram. 

Vi motsätter oss den rådande ambitionen att göra landsbygden till ett tyst museum. Där folk har fått en check för deras skyddade skog eller rovdjursrivna boskap och sen tappat möjligheter långsiktigt att ha något att leva av. En levande och vital landsbygd klarar människor att bygga, om vi politiker ger er arbetsro för det.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Sverige behöver fler jord- och skogsbrukare • Skicka inte signaler att jobb i gröna näringarna är okvalificerade

Sverige behöver fler jord- och skogsbrukare • Skicka inte signaler att jobb i gröna näringarna är okvalificerade

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Debatt: Kommunerna behöver långsiktiga strategier för sina skogar

Kommunerna behöver långsiktiga strategier för sina skogar

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre
Visa fler