KD: Ge familjer mer makt, inte mindre

Mer flexibel föräldraförsäkring och maxat antal barn per personal i förskolan vill KD-debattörerna ha.
Mer flexibel föräldraförsäkring och maxat antal barn per personal i förskolan vill KD-debattörerna ha.

Så fort jämställdhet hamnar på tapeten är många politikers första instinkt att komma med pekpinnar om hur människor ska leva sina liv. Det gäller särskilt frågor som rör familj och arbetsliv. Då förväntas alla familjer – oavsett förutsättningar och önskemål – prioritera exakt likadant utifrån en statligt förutbestämd mall.

Debatt 24 juli 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är fel väg att gå. Vi vill ge människor mer makt över sina liv, inte mindre.

Dagens stelbenta system behöver bli mer flexibelt. Idag tvingas människor anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Vi vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

Därför vill Kristdemokraterna ha en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta föräldradagar mellan föräldrarna och till andra närstående – exempelvis till morfar eller syster. Vi vill även öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen, så att båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt. Det ger föräldrar och barn större trygghet, samtidigt som det underlättar för dem att hitta nya rutiner i vardagen.

En god och välfungerande barnomsorg är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv. Därför vill vi att det införs en lag om max tolv barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Vi vill även lagstifta om ett tak på max fem barn per personal i förskolan. Dessutom vill vi att kommuner blir skyldiga att erbjuda familjedaghem till de föräldrar som önskar det som alternativ för sina barn.

En jämställdhetspolitik värd namnet sätter människan först, inte systemet. 

Ämnen du kan följa