Kärnkraften i praktiken helt avgörande

På söndag den 20 oktober arrangeras manifestation Stand Up for Nuclear runtom i världen och så även i Stockholm.

Debatt 19 oktober 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Syftet med manifestationen är att uppmärksamma kärnkraftens centrala roll för att tillhandahålla ren, utsläppsfri, pålitlig och säker energiförsörjning till gagn för människa och miljö.

Sverige har sedan lång tid tillbaka ett kraftsystem som redan är uteslutande fossilfritt och som historiskt haft en hög leveranssäkerhet. Bakgrunden till detta är att vi tidigt satsade på en storskalig utbyggnad av kärnkraften, vilket tjänar och har tjänat oss väl. Tyvärr utgör vi här som industrination ett av få undantag. Globalt sätt är det fortsatt kol, olja samt naturgas som utgör närmre 80 procent av energitillförseln.

De bedömningar som FN:s klimatpanel nu gör kring kärnkraftens betydelse är att den behöver öka med upp till 190 procent för att nå globala klimatmål. Det gäller också de slutsatser som dragits på EU nivå där man i kommissionens meddelande En ren jord åt alla drar slutsatsen att förnybart och kärnkraft utgör ryggraden i ett koldioxidfritt energisystem. Det är även så att Vattenfall som ett av få energibolag miljödeklarerar all den el som de säljer i enlighet med en ISO-standard och där den svenska kärnkraften har lägst utsläpp av samtliga energikällor i deras portfölj.

Sverigedemokraterna vill därför att vi fortsatt satsar på och utvecklar kärnkraften i Sverige. Vi menar att kärnkraften borde ha ett klart uttalat utrymme inom de prioriterade insatserna för  energiforskning, vilket idag inte är fallet.  

Sverigedemokraterna anslår även medel i vår budget för uppförande av en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft. Med denna teknik skulle vi kunna fortsätta producera kärnkraftsel med oförminskad eller utökad omfattning under tusentals år. Detta genom att återanvända det sedan tidigare använda kärnbränslet, utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget.

Sverige bör också delta i det internationella arbetet tillsammans med andra kärnkraftsnationer för att utveckla tekniken, så att fler länder ska kunna få tillgång till leveranssäker och koldioxidfri baskraft.

Världen behöver mindre kolkraft, inte mer, och kärnkraften är i praktiken helt avgörande för om  man i Sverige och globalt ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser och samtidigt ha ett robust och leveranssäkert kraftsystem.  


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Rätt att staten avlastar hushållen

Rätt att staten avlastar hushållen

Akko Karlsson (MP): "Sälj kommunens elbilar lokalt" – "Gör hamnen till ett logistikcentrum"

Akko Karlsson (MP): "Sälj kommunens elbilar lokalt" – "Gör hamnen till ett logistikcentrum"

Debatt: (M) Nu får vi ordning på Sverige • "På den andra sidan i politiken finns varken insikt om problemens allvar eller hur de ska lösas"

(M) Nu får vi ordning på Sverige • "På den andra sidan i politiken finns varken insikt om problemens allvar eller hur de ska lösas"

Ledare: Stabilt när Pehrson (L) sommartalade

Stabilt när Pehrson (L) sommartalade

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången
Visa fler