Kan regionens personal äntligen få mer inflytande?

"Redan 2017 lade vi ett förslag om möjligheten att införa intraprenader på ett eller flera ställen inom regionen", skriver Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD), som tolkar Centerns debattinlägg som ett steg i samma linje.

"Redan 2017 lade vi ett förslag om möjligheten att införa intraprenader på ett eller flera ställen inom regionen", skriver Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD), som tolkar Centerns debattinlägg som ett steg i samma linje.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-03-05 06:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Låt medarbetarna driva enheterna" den 27 januari.

Är det äntligen dags att ge regionens medarbetare mer inflytande? 

Under flera år har sjukvården varit pressad, där främsta orsaken är brist på personal. Något som lett till att Region Kalmar län i dag är så pass beroende av inhyrd personal att kostnaden för denna ligger på över 250 miljoner kronor per år.

Många av de medarbetare vi i Moderaterna och Kristdemokraterna samtalat med anger att löneläget givetvis är en viktig faktor, men en trivselfaktor är även möjligheten att kunna vara med och bestämma på sin arbetsplats. Något som vi förtroendevalda måste ta på största allvar.

Redan 2017 lade vi ett förslag om möjligheten att införa intraprenader på ett eller flera ställen inom regionen. Att driva en enhet som intraprenad innebär att man arbetar under företagsliknande former, men fortfarande inom regionens verksamhet, klinik eller enhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom regionen får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen och hur man arbetar.

På så sätt får medarbetarna större frihet att själva utforma verksamheten efter egen vilja och förmåga. Resurserna stannar inom verksamheten, varpå medarbetarna själva kan utvärdera var varje krona gör mest nytta, samtidigt som de ständigt kan sträva mot förbättrade rutiner och arbetsprocesser, till exempel för att korta vårdköerna.

Vi vet att det finns medarbetare som är mycket positiva till förslaget, samtidigt som arbetsgivaren har möjlighet att visa tillit till professionen. Dock fick vi inte något gehör för det från dåvarande regionmajoritet.

För några veckor sedan skrev Centerpartiet en debattartikel där de ansåg att medarbetarna i Region Kalmar län själva ska få möjligheten att driva sjukvårdsenheterna. Att varje offentlig enhet, klinik eller verksamhet bör få större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Ett förslag som starkt påminner om vårt, och således glädjande läsning för oss i M och KD.

Så nu när vi vet var Centerpartiet står, så kommer vi på nytt väcka frågan på kommande regionfullmäktige, där vi vill veta om den styrande majoriteten (S, C och V) kan tänka sig införa intraprenader. Det verkar onekligen så efter att ha läst C:s debattartikel.

Införandet skulle vara ett första steg till en bättre personalpolitik med fler nöjda medarbetare.