Kalmar läns skogsägare bidrar till klimatnytta

I Kalmar län finns 10 300 enskilda skogsägare som varje dag bidrar till klimatnytta. Variationen i hur länets skogsägare brukar sin skog bidrar dessutom till biologisk mångfald och robusta skogsekosystem, skriver Anna Baglioni, chef för region syd på Holmen Skog.

Kalmar läns 10 300 enskilda skogsägare bidrar till klimatnytta. Variationen i hur länets skogsägare brukar sin skog bidrar dessutom till biologisk mångfald och robusta skogsekosystem, skriver Anna Baglioni, chef för region syd på Holmen Skog.

Kalmar läns 10 300 enskilda skogsägare bidrar till klimatnytta. Variationen i hur länets skogsägare brukar sin skog bidrar dessutom till biologisk mångfald och robusta skogsekosystem, skriver Anna Baglioni, chef för region syd på Holmen Skog.

Foto: Gorm Kallestad

Debatt2023-09-07 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen är en förnybar råvara som har stor förmåga att binda in koldioxid från atmosfären. Den svenska skogen binder hundratals miljoner ton koldioxid varje år. Växande träd i brukade skogar binder dessutom mer koldioxid än äldre träd.

Utöver detta har skogen en stor roll att spela i vår omställning till ett fossilfritt samhälle, inte minst genom att möjliggöra att fossilintensiva material som betong, stål och plast kan ersättas med träbaserade material. När skördade träd används som byggmaterial fortsätter också träet att hålla kvar den koldioxid som finns i materialet.

Men genom att bruka skogen finns också risken att livsmiljön för många djur och växter påverkas. För att skogsbruket ska vara hållbart behöver därför aktiva åtgärder genomföras för att främja den biologiska mångfalden.

Äganderätten har historiskt sett varit stark i Sverige, och det betyder också att den enskilda skogsägaren har ett stort ansvar för att bruka sin skog hållbart.

I Kalmar län finns ungefär 10 300 skogsägare som själva bestämmer över hur skogen ska skötas. En del skogsägare äger enbart skog i det län de bor, medan andra äger skog i andra län. Av landets skogsägare är majoriteten män, men andelen kvinnor som äger skog ökar.

Variationen i hur enskilda skogsägare brukar sin skog är stor. En del skogsägare väljer att bruka skogen genom trakthyggesbruk. Andra väljer att prova på metoder som luckhuggning eller hyggesfritt brukande. Några väljer att ha en högre andel lövträd i sin skog. Och en del har skog som inte brukas, ofta av naturvårdande skäl.

Mångfalden av skogsägare innebär alltså olika typer av skogar, och den variationen är i sig bra för den biologiska mångfalden och i förlängningen även för klimatet. Biologisk mångfald bidrar nämligen till robusta skogsekosystem som gör att träden bättre kan stå emot klimatförändringar, vilket innebär att de kan fortsätta att binda koldioxid.

Samtidigt bidrar olika skogsägare till samhällsnytta på olika sätt. De skogsägare som brukar sin skog bidrar i hög grad till klimatnytta genom att träden fångar upp koldioxid medan de växer och att skördade träd används som kolsänkor i bland annat byggmaterial. De skogsägare som har skog som är avsatt för naturvårdsändamål bidrar i hög grad till biologisk mångfald och motståndskraftiga skogsekosystem genom aktiva insatser för att förstärka naturvärden.

Kalmar läns 10 300 skogsägare ska ha en stor eloge för den tid och den omsorg de lägger på sin skog – ert bidrag är viktigt för allas vår framtid!