Kalmar län pilot för gårdsförsäljning

M anser att Region Kalmar län borde söka särskilt tillstånd hos regeringen för att under en försöksperiod prova gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Lokala producenter borde få ha gårdsförsäljning av sina alkoholhaltiga drycker, anser skribenterna.

Lokala producenter borde få ha gårdsförsäljning av sina alkoholhaltiga drycker, anser skribenterna.

Foto: Lotta Gometz

Debatt2019-10-25 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I och med regionbildningen fick Region Kalmar län ansvar för tillväxtpolitiken och den regionala utvecklingen i länet. Ett steg för att såväl stärka företagandet som turismen skulle vara att ansöka hos regeringen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Tyvärr är detta ännu inte tillåtet enligt gällande lagstiftning. 

Region Skåne ska söka särskilt tillstånd hos regeringen för att under en försöksperiod prova gårdsförsäljning. Vi Moderater menar att Region Kalmar län borde göra detsamma. En statlig utredning från 2010 visar att gårdsförsäljning inte skulle ha några negativa konsekvenser för folkhälsan. 

Ges företag en chans att växa kan fler arbetstillfällen i Kalmar län skapas. Det krävs politiskt mod och en vilja att lätta på några av de regleringar som begränsar näringslivsklimatet idag. Besöksnäringen skulle få ytterligare ett uppsving om Kalmar län gjordes till pilotlän för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 

Gårdsförsäljning är ju redan en punkt i överenskommelsen mellan regeringens och dess stödpartier, så förutsättningarna är goda för att låta länet gå först ut för att stärka tillväxten, de gröna näringarna och turismen i vår del av landet. Kalmar län har ett flertal framgångsrika producenter som sätter oss på kartan och skapar ett ökat intresse för närproducerad mat och dryck. 

Tyvärr kan inte turister och besökare hos dessa producenter själva köpa med sig en flaska öl eller vin utan är hänvisade till Systembolagets butiker.

Moderaterna har länge lobbat för gårdsförsäljning. Jordbrukslänet Kalmar passar ypperligt för en pilotverksamhet inom denna näring, och Öland är bland annat särskilt passande då här redan finns vingårdar. 

Att fler politiska partier idag är positiva till gårdsförsäljning, utan att det äventyrar Systembolagets monopol, torde innebära att det faktiskt kan bli verklighet.