Kalmar län måste ur kommunikationsskuggan

Det ska gå att jobba och bo i hela länet. Men servicen måste hänga med och frågor behöver landsbygdssäkras för att inte försämras, skriver Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Kalmar län måste ur kommunikationsskuggan, skriver Karin Helmersson (C), när hon tittar på utmaningarna inför 2024.

Kalmar län måste ur kommunikationsskuggan, skriver Karin Helmersson (C), när hon tittar på utmaningarna inför 2024.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-01-21 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu lägger vi 2023 bakom oss och blickar framåt. Tror många kan uppleva det som ett särskilt besvärligt år med inflation, höga räntor och krig i världen. Till detta en otrygghet som bitit sig fast, oro över allt från skjutningar till hur våra barn och ungdomar mår. Det är utmanande och ett gediget arbete som måste göras. 

År 2019 bildades Region Kalmar län. Uppdraget innebär att arbeta för och bidra till länets utveckling och tillväxt samtidigt som ansvaret för hälso- och sjukvården från gamla landstinget är en fortsatt del. I många sammanhang är vi en liten region i antal invånare men samtidigt en region som är välskött och stabil. Vår placering i sydöstra Sverige är tyvärr sällan till någon fördel, trots att människor vallfärdar till vår del av landet, mestadels sommartid, för att njuta av sin semester. Resurserna till infrastruktur är avsevärt mindre än till andra delar av landet och en lång rad utredningar har pekat på Kalmar län som en kommunikationsmässig skugga. 

I länet finns starka näringslivsgrenar inom tillverkande industri, gröna näringar och besöksnäring. Inte minst produceras en stor mängd av landets mat i länet. Med detta värderas långt ifrån tillräckligt högt. Tillverkning sker i såväl små företag som i ett antal stora. Men vi behöver stå på företagens sida och underlätta det som går. Jag är därför kritisk till de ökade kostnader som nu drabbar våra företag, det borde vara tvärtom. 

Under de fem år som passerat sedan 2019 har flera satsningar gjorts i regionen, många gånger i politisk enighet och med drivna tjänstepersoners engagemang. Här vill jag peka på några;

  • Stöd till Coompanion, Ung företagsamhet och Industriellt Utvecklingscentrum 
  • Stöd till Livsmedelsutveckling Sydost
  • Satsning på Inkubator för hela länet och stöd till nyföretagande
  • Utveckling av företagsstödet
  • Stöd till länets kvinnojourer
  • Satsning på landsbygdskontor, för att möjliggöra distansarbete på landsbygden

Nu går vi in i ett nytt år och arbetet fortsätt.  Kalmar län måste ur kommunikationsskuggan. Vi ska ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi. Arbetet kring infrastrukturen kommer fortsatt att vara den största utmaningen. Flera vägprojekt måste bli av och våra tågbanor behöver vara i bättre skick och vi behöver kunna nå stambanan från hela länet. Till detta kommer utmaningar för flyget som är viktigt för länet samt fortsatt utbyggnad av bredband och mobila nät. 

Klimatet, som är vår tids viktigaste fråga, måste vara i fokus. I ett läge där vi till och med har partier som ifrågasätter om vår värld har klimatförändringar behöver vårt fokus vara tydligt. Den gröna omställningen ska fortsätta och öka i takt. Omställningen är också positiv för de gröna näringarna där mycket av den nya energin produceras. 

Fortsatt arbete för att hela länet ska kunna inte bara leva utan också utvecklas är viktigt. Med digitaliseringen kommer det som innan var hinder för landsbygden inte längre behöva vara det. Det ska gå att jobba och bo i hela länet. Men servicen måste hänga med och frågor behöver landsbygdssäkras för att inte försämras. 

Detta är några av de frågor som jag vill passa på att lyfta när jag nu blickar mot 2024 med spänning.