Kalmar län har ständigt blivit åsidosatt

Tågbanorna, E 22 och flygplatsen. I ett öppet brev till finansminister Elisabeth Svantesson och infrastrukturminister Andreas Carlson pekar Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) ut de mest akuta behoven av statliga investeringar i Kalmar län.

"Det är få Europavägar vars trafikanter möts av rödljuskorsningar och järnvägsbommar", skriver Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) i ett öppet brev till finansministern och infrastrukturministern. Bland de behov som pekas ut finns E 22.

"Det är få Europavägar vars trafikanter möts av rödljuskorsningar och järnvägsbommar", skriver Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) i ett öppet brev till finansministern och infrastrukturministern. Bland de behov som pekas ut finns E 22.

Foto: Kjell-Arne Karlsson

Debatt2024-03-10 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom detta brev vill vi uppmärksamma regeringen på rådande brister i sydöstra regionens infrastruktur. I synnerhet gäller detta Kalmar län, som under de senaste decennierna ständigt blivit åsidosatt när statliga medel för investeringar samt underhåll fördelats över riket.

Oavsett vilken tidsperiod som granskas framgår det tydligt att vårt län har fått en lägre andel av de statliga investeringsmedlen i förhållande till invånarantalet. Detta skapar dessvärre en ond spiral eftersom eftersläpande regional utveckling i sin tur leder till lägre tillväxt, som i sin tur kan användas som argument för att prioritera andra regioner. 

Vi vill i detta brev peka på de mest akuta behoven av investeringar. 

  1. De regionala tågbanorna. Stångådalsbanan och Tjustbanan är i stora behov av investeringar. Det gäller allt från rälsarna till trädsäkring. Driftsäkerheten på dessa banor är låg vilket orsakar många förseningar och osäkerhet. Detta i sin tur skapar stora utmaningar när det gäller att etablera pålitliga och stabila trafikflöden. Det krävs statliga investeringar i de statliga järnvägarna för att uppnå en acceptabel och modern standard. Tågen är viktiga både för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för att bidra till att nå nationella klimatmål. I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och ett stundande svenskt Natomedlemskap kommer ytterligare krav ställas på möjligheten till säkra och snabba transporter både i östvästlig samt nord-sydlig riktning, för att effektivt kunna transportera materiel och trupp till Gotland, Finland och Baltikum i händelse av kris eller krig. Ett vanligt förhållningssätt är att det som måste fungera i krig också måste fungera i fredstid. Då krävs statliga investeringar i länets järnvägar. 
  2. Europaväg 22. Europaväg 22 är länets livsnerv. Den sträcker sig längs kusten och binder samman våra tre större centralorter, Kalmar, Oskarshamn och Västervik, med respektive orters hamnar, flygplatser och arbetsmarknader. Vägen är av stor betydelse för arbetspendling och för de många turister som besöker länet. Standarden på Europaväg 22 har successivt förbättrats, men det finns alltjämt många flaskhalsar. Dessutom har flera delar inte längre finansiering klar, trots att det funnits tidigare. I vissa avseenden går delprojekt på vägen således bakåt, inte framåt. Det är få Europavägar vars trafikanter möts av rödljuskorsningar och järnvägsbommar. 
  3. Kalmar Öland Airport. Flygplatsen i Kalmar är av strategisk betydelse för hela södra länet. De långa avstånden till Stockholm gör flyget till det enda realistiska alternativet för den som till exempel veckopendlar. Rapporten ”Vingar för skattepengarna”, framtagen av Timbro, visar att Kalmar Öland Airport är en av få icke statliga flygplatser som är samhällsekonomiskt lönsamma. Varje investerad skattekrona ger mer än en krona tillbaka. Flygplatsen har dessutom en försvarsfunktion att fylla. Närheten till Baltikum och Kaliningrad aktualiserar behovet av såväl flygtransportmöjligheter som luftvärn. Flygplatsens existens förutsätter dock att den kan överleva som civil transport hub. Vi hoppas att staten genom övertagande av flygplatsen kan säkra dess fortlevnad under lång tid framöver. 

Vi är optimistiska angående vår nuvarande regerings vilja att ta itu med investeringsskulderna till Kalmar län. Föregående infrastrukturminister avböjde att träffa oss för en diskussion, trots att han bor i grannlänet. Nuvarande regering har visat sig mycket mer tillmötesgående och vi har redan haft möjlighet att samtala med infrastrukturminister Andreas Carlson.