Kalla fakta lyckas inte bevisa någonting

Mattias Bäckström och Johansson Martin Kirchberg skriver en replik på svaret från TV4:s Kalla fakta.

Mattias Bäckström och Johansson Martin Kirchberg skriver en replik på svaret från TV4:s Kalla fakta.

Foto: TT/VT

Debatt2024-05-30 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kalla Fakta påstår att vi sprider desinformation, men ger fortsatt inga konkreta exempel på vad denna desinformation skulle bestå av. Det är enkelt att kasta ur sig anklagelser, men betydligt svårare att underbygga dem med fakta. Anklagelser om hat och attacker är därtill fortfarande svepande och ospecifika. Om Kalla Fakta har ett enda konkret exempel efter flera månader på partiets kommunikationsavdelning, varför presenteras det inte?

Kalla Fakta hänvisar till en dold inspelning om att man kan vara friare med konton utan tydlig koppling till Sverigedemokraterna som något slags bevis på ett tvetydigt syfte bakom de avslöjade kontona. Det de ignorerar är att deras egna inspelning bekräftar den grundläggande anledningen till anonymiteten, som vi har varit öppna med – att konton med tydliga kopplingar till Sverigedemokraterna har mindre friheter än andra konton på sociala medier.

Kalla Faktas granskning misslyckas med att visa hur partiet sprider desinformation. Trots att Nationalencyklopedin definierar en trollfabrik som en ”verksamhet med syfte att påverka samhällsdebatten genom spridande av desinformation på internet och i sociala medier”, påstår Kalla Fakta att Sverigedemokraterna per definition driver en trollfabrik. Att använda flera konton för att undvika censur och kunna delta i debatten är inte detsamma som att sprida desinformation.

Att påstå att vi skapar en illusion av större engagemang är subjektivt och baseras på tolkningar snarare än konkreta bevis. Vi har alltid strävat efter att lyfta fram våra politiska ståndpunkter och nå ut till så många som möjligt, precis som alla andra partier.

Kalla Fakta hävdar att reporterns ansökningar på andra avdelningar i partiet enbart syftade till att skapa en trovärdig backstory. Men hur vanligt är det att söka jobb på helt olika avdelningar i en organisation med målet att få jobb på just en specifik avdelning och hur skapar det en trovärdig backstory? En mindre långsökt förklaring skulle vara att syftet var att angripa partiet i sin helhet.

Det är värt att notera att Myndigheten för psykologiskt försvar ansåg det nödvändigt att anmäla Kalla Fakta för vilseledande intervjuer, vilket indikerar att deras metoder inte var helt korrekta eller transparenta.

I stället för att bemöta vår kritik med substans, har Kalla Fakta valt att försvara sig med ytterligare svepande anklagelser och efterkonstruktioner. Vi uppmanar alla att själva granska deras påståenden kritiskt och notera avsaknaden av konkreta bevis för deras anklagelser.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Martin Kirchberg (SD)
Distriktsordförande SD Kalmar län