Jägareförbundet om nya jakttider: "Fakta har segrat"

För en tid sedan kom regeringen med beslutet om nya jakttider, reglerna börjar gälla 1 juli i år. Processen att ta fram de nya jakttiderna har pågått i några år med flera remissrundor där över 100 organisationer har lämnat synpunkter.

Debatt 19 maj 2021 06:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Svenska Jägarförbundet har naturligtvis aktivt deltagit, på senare tid har inget ärende krävt ett så stort engagemang. Även om vissa delar i de nya jakttiderna har väckt heta känslor, så har vi i Svenska Jägareförbundet nått framgång i många fler frågor än de som det finns besvikelse för. 

Naturvårdsverket fick regeringens uppdrag att komma med ett förslag på nya jakttider. Förslaget innehöll flera förändringar som vi absolut inte kunde stå bakom. Naturvårdsverket föreslog att det ensamt ska besluta om jakttiderna – vilket inte regeringen beslutade om. Naturligtvis ska ett sådant ärende beslutas av folkvalda, där det finns möjlighet till dialog och påverkan, främst för markägare, skogs- jordbruks- och jägarorganisationer. 
Viktigt är att jakttider och förvaltning av vilt är sprunget ur fakta och inte ur känslor, vilket flera organisationer som svarat på remissen har använt som motiv. Fakta har segrat! 

 

När det finns vilt i sådan omfattning att det kan jagas ska det vara tillåtet, utifrån viltets biologiska förutsättningar, men inte ske på ett sätt som strider mot våra etiska grunder. För oss jägare här i Kalmar län är en av de största förändringarna att vårjakt på råbock i maj är infört, vilket vi i Jägareförbundet motsatte oss. Risken är nu överhängande att viktiga bockar inför kommande brunst skjuts bort och kvaliteten på rådjursstammen försämras väsentligt. För Ölandsjägarna är detta en mycket viktig fråga, då vården av rådjursstammen har hög prioritet på ön. 

Älgjakten kommer att starta den 8 oktober, inte som det traditionellt har varit andra måndagen i oktober. Möjligheten att följa traditioner finns dock fortfarande då jaktlagen själva kan besluta att börja jaga andra måndagen i oktober. 

Rävjakten med hund förkortas till den sista februari, vilket är en inskränkning då rävjakten i mars bedrivits med lämplig stövare samt att i stort sett all annan jakt har upphört och detta har skapat tid för begränsning av räven som är en effektiv predator. 

Naturvårdsverket hade i sitt jakttidsförslag kraftigt begränsat vårjakten på kråkfåglar, vilket de inte fick gehör för. Vi får behålla nuvarande jakttider. 

 

Predatorjakten har starkt ifrågasatts av flera miljöorganisationer och förslag har framförts på att helt ta bort den. Som väl är lyssnade regeringen på Jägarförbundets remissvar, som gynnar viltvården och den biologiska mångfalden. För att nämna ytterligare något, var jakten på ejder föreslagen att tas bort. Anledningen är att arten minskar och visar på en skev könsfördelning där gudingarna är markant fler än ådorna. Ådorna är mer utsatta för predatorer vid ruvning och innan ungarna är flygfärdiga. Nu kommer jakten på ejder att finnas kvar, vilket är positivt för ejdern som art. Ejderns utveckling kommer att följas på ett noggrant sätt. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson som har undertecknat de nya jakttiderna, skickar med i ett pressmeddelande, att ett omtag för samförvaltning av klövvilt och skog vore bra. Hon påminner om handslaget som Svenskt Skogsbruk och Svenska Jägareförbundet enades om 2016.

Bill Nelson, ordförande Jägareförbundet Kalmar län
Erica Lindquist, sekreterare och länskommunikatör Jägareförbundet Kalmar län
Fredrik Zethraeus, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Kalmar län


Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Grizzlybjörnen ställde sig på bakbenen och röt åt oss"

"Grizzlybjörnen ställde sig på bakbenen och röt åt oss"

Jakten är avslutad – tre lodjur fällda på kommungränsen • Experten: "Jag tror att det är en tillfällighet"

Jakten är avslutad – tre lodjur fällda på kommungränsen • Experten: "Jag tror att det är en tillfällighet"