Jag är stolt över våra bönder – köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för grillen i sommar.

Att lägga svenskt kött på grillen är ett sätt att stötta svenska bönder, framhåller KD-debattören.

Att lägga svenskt kött på grillen är ett sätt att stötta svenska bönder, framhåller KD-debattören.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2021-07-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan 1986 förbjöd Sverige användning av antibiotika i foder, det skulle dröja 20 år innan EU följde efter. Utanför EU är det fortfarande vanligt i syfte att öka djurens tillväxt.

Trots detta är Sverige en importör av kött och långt ifrån självförsörjande. Vår självförsörjningsgrad understiger 50 procent, att jämföra med 80 procent i Finland.

Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål. På tio år har 20 procent av betesmarken i Sverige vuxit igen. Det betade haglandskapet är, näst efter den tropiska regnskogen, världens mest artrika biotop. Jag har själv ett torp med gamla betesmarker och ser vilken fantastisk nytta betande djur har för mångfalden. Tur för mig att någon vill ställa upp med vackra, betande djur.

Jordbruket är centralt för bevarande av öppna landskap, men också för arbete och tillväxt på landsbygden. Med svenska bönders produkter får vi mat av högsta kvalitet, med de mest ambitiösa djurskyddsreglerna i världen. När många gårdar lägger ner sina verksamheter ersätts de med import av mat som producerats med metoder som är förbjudna i Sverige.

För att vända utvecklingen krävs ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för de svenska bönderna. Men det krävs också ett moraliskt stöd från det omgivande samhället och att kommuner och konsumenter köper livsmedel från svenska bönder.

Jag vill därför komma med uppmaningen: Köp svenskt kött till grillen i sommar, gärna producerat i vårt eget djurtäta län.