Jag är stolt över att vara svensk

Det finns mycket i Sverige att vara stolt över.

Debatt 8 september 2022 14:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår natur, kultur, innovationskraft, konsensusförmåga, höga tillit till varandra och samhället med mera.

En av de saker vi kan vara mest stolta över är framväxten av ett fritt, relativt jämställt, liberalt demokratiskt land. Där har vi kommit långt.

Tyvärr finns nu grupper med ett illiberalt tänkesätt som vill ha en mer auktoritär form av demokrati. Faktiskt så har företrädarna för ett stort parti dessa idéer. Det kan skapa ett slags parallellsamhälle till vår demokrati med helt andra värderingar.

Kanhända ligger bristande insikter i vad en liberal demokrati är. Ett förslag är att erbjuda till exempel föreningslivet kurser om den långa vägen till vår demokrati och vad det faktiskt innebär.

Det kanske kan få illiberalt tänkande grupper att bättre integreras i vårt fria demokratiska samhälle.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa