Integration lägger grunden för ett jämlikt samhälle

Integration är en viktig stötesten i vårat samhälle. Eller snarare bristen på densamma, som kan rasera ett välfungerande samhälle.

Debatt 8 september 2022 15:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Vänsterpartiet arbetar för alla människors frihet. Det är samhällets ansvar och kräver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad.

Det är så viktigt att man redan från början kommer in i samhället oavsett om man är född här eller inte. Motsatsen kostar på för både samhället och för individens egen självkänsla

Det är oroande hur svårt det är att få en bostad i dagens Sverige till en rimlig kostnad. All nybyggnation är alldeles för kostsam och detta skapar snabbt segregation.

Det ska inte spela någon roll för din möjlighet att lyckas, vilken din socioekonomiska bakgrund är.

Vi i Vänsterpartiet tycker att detta är viktigt och det är allas rättighet att kunna göra det mesta möjliga av sina liv. Löser vi detta så har vi löst mycket för framtiden.

För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle. Vår generella välfärd är central för att upprätthålla de rättigheter som det är vår skyldighet att värna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa