"Det blev inte ens en tummetott till nya investeringar"

"Av 800 miljarder i planen föreslås 1,4 miljarder satsas i Kalmar län, det mesta på objekt som beslutades redan i förra planen. Det är inte ens 0,2 procent. Hur S-politikerna kan beskriva en så skev fördelning av nationella resurser som en framgång begriper vi inte", skriver debattörerna.
"Av 800 miljarder i planen föreslås 1,4 miljarder satsas i Kalmar län, det mesta på objekt som beslutades redan i förra planen. Det är inte ens 0,2 procent. Hur S-politikerna kan beskriva en så skev fördelning av nationella resurser som en framgång begriper vi inte", skriver debattörerna.

"Socialdemokraternas glödande entusiasm över ”satsningarna” på infrastruktur saknar täckning. Om det är naivitet eller ett klumpigt försök att föra länsinvånarna bakom ljuset låter vi vara osagt", skriver debattörerna.

Debatt 15 december 2021 05:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vi har fått ett finger, eller till och med en hand, men nu ska vi ha hela armen." Med denna säregna liknelse beskriver länets ledande socialdemokrater i debattinlägget "Bra besked för länets järnvägar – men vi nöjer oss inte" länets del av Trafikverkets förslag till investeringar i svensk infrastruktur fram till 2033.

I verkligheten blev det inte ens en tummetott till nya investeringar. Av 800 miljarder i planen föreslås 1,4 miljarder satsas i Kalmar län, det mesta på objekt som beslutades redan i förra planen. Det är inte ens 0,2 procent. Hur S-politikerna kan beskriva en så skev fördelning av nationella resurser som en framgång begriper vi inte.

Inte heller när det gäller vad pengarna ska gå till är S-politikernas glädje motiverad. Visst omnämns i planen att det nya signalsystemet ERTMS ska införas på Tjustbanan och en del av Stångådalsbanan. Men ERTMS är ett system som Sverige har åtagit sig att införa utifrån EU-påbud. Om denna ”satsning” inte hade gjorts, hade tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanorna fått läggas ner. De nya tåg som har införskaffats skulle ha blivit obrukbara.

ERTMS är också det enda som nämns angående tågtrafiken. Inga av de stora satsningar som alla partier i Kalmar län har efterlyst gemensamt – elektrifiering, dubbelspår på kust till kustbanan och ombyggnation av stationen i Emmaboda – finns med.

De nya vägsatsningarna vi slagits för finns inte heller med, vilket är än mer alarmerande. Trafikverket själva är i sitt förslag tydliga med att statusen på landets vägar kommer fortsätta att försämras med nuvarande politiska prioritering av järnväg i allmänhet och nya höghastighetsbanor mellan storstadsregionerna i synnerhet.

Vi kämpade tillsammans för ett paket med statlig finansiering till Stångådals- och Tjustbanan på 1,5 miljarder kronor under ett par år. Socialdemokraterna vet naturligtvis att detta arbete hittills inte har burit frukt. Men plötsligt är de nöjda med något långt mindre.

Socialdemokraternas glödande entusiasm över ”satsningarna” på infrastruktur saknar täckning. Om det är naivitet eller ett klumpigt försök att föra länsinvånarna bakom ljuset låter vi vara osagt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa