Inte en krona att spara på nedläggningen

Pedagogisk omsorg läggs ner – på bekostnad av landsbygdens familjer. Och det finns inte en krona att spara på nedläggningen.

Det finns ingen ekonomisk vinning i det föreslagna beslutet, utan det kan snarare bli dyrare med skolskjutsar om fritidshem läggs ner på landsbygden, tror debattörerna.

Det finns ingen ekonomisk vinning i det föreslagna beslutet, utan det kan snarare bli dyrare med skolskjutsar om fritidshem läggs ner på landsbygden, tror debattörerna.

Foto: FREDRIK SANDBERG/ TT

Debatt2023-12-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har väldigt svårt att förstå hur majoriteten har gjort sitt ställningstagande till att annan pedagogisk verksamhet ska läggas ner på flera orter i kommunen. 

När grundskolor lades ner 2012-2013 så var en del av det som då kom fram i dialog med vårdnadshavare just den verksamhet som majoriteten nu vill lägga ner. Man väljer aktivt att svika det löfte som gavs av främst Socialdemokraterna och Moderaterna som då styrde tillsammans. 

Det finns ingen ekonomisk vinning i det föreslagna beslutet, utan det kan snarare bli dyrare med skolskjutsar. För vårdnadshavare kommer det direkt bli en transportkostnad om man väljer att ha barn på fritids i skolan i stället för dagens system. 

Kan det vara så att majoriteten låtit detta beslut bli en prestigefråga i sina förhandlingar mellan partierna? Det verkar inte bättre eftersom inte en enda ledamot i kommunstyrelsen från majoriteten förutom kommunstyrelsens ordförande yttrade sig på mötet i måndags 11/12. 

Kan nedläggningarna vara ett sätt för majoriteten att på sikt lägga ner förskolorna på landsbygden? Vi vet av dialoger med de berörda att det finns en överhängande risk att vårdnadshavare till både för- och grundskolebarn väljer att flytta sina barn till den förskola som ligger på samma ort som grundskolan för att slippa flera turer med hämtning och lämning för att få ihop livspusslet. Vilket i sin tur undergräver barnantalet på de redan små förskolorna på landsbygden. 

Vi anser att det är onödigt att försvåra livspusslet för de som bor på landsbygden. För oss gäller det att man ska kunna bo, verka och leva i hela vår kommun. Detta är en liten, men viktig del i det stora arbetet med den visionen. Tråkigt nog delas inte detta av högerpartierna M, SD, KD, L och WP i kommunen. 

Detta är nu den andra nedläggningen av verksamheter majoriteten presenterar i livspusselarbetet för vårdnadshavare i kommunen. ”Nattis” och nu fritidsverksamhet nära hemorten. 

Vi socialdemokrater står upp för det löfte som gavs 2013, och säger därför nej till nedläggning av annan pedagogisk omsorg på landsbygdens förskolor.