Inkomsterna viktigare än vilken verksamhet som bedrivs

Svar på insändaren ”Slarva inte bort en jättechans för flygplatsen” den 16 november.

Så länge verksamheten vid flygplatsen drar in pengar till kommunkassan spelar det ingen roll vilken verksamhet som bedrivs, tycker skribenten.

Så länge verksamheten vid flygplatsen drar in pengar till kommunkassan spelar det ingen roll vilken verksamhet som bedrivs, tycker skribenten.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-11-19 07:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med risk för att framstå som oinvigd och ”off” (bjuder jag på) i dessa tekniska termer så kan jag hålla med Janne Näsström i hans visioner om att flygplatsen på Mommehål kan bli en plats för att testa så kallade drönare. Låt oss inte trassla in oss i en massa, för oss oinsatta och inkompeta personer, i alla fall då det gäller flygbestämmelser och därtill hörande tekniska och avancerade termer. I övrigt tror jag att vi alla förstår det mesta…

Janne Näsström verkar, av tidigare insändare att döma, vara en affärsman uti fingerspetsarna, så därför kan vi i alla fall enas om att alla hittills nedlagda, och kommande miljoner i flygplatsen ska återbördas till oss skattebetalare som faktiskt bidragit till ”satsningen”. Om detta kan komma till stånd genom att använda flygplatsen för testning av drönare så vore det väl underbart, men det förutsätter naturligtvis att kommunen får tillbaka satsade medel i form av intäkter från de som tänkt använda Mommehål som testområde för utveckling av drönare. 

Ingen skulle vara gladare än jag, utom förhoppningsvis våra förtroendevalda, om vi kan få tillbaka satsade miljoner. Men att detta skulle sätta Västervik på världskartan tror jag inte på! Jag har haft fel förr och har det gärna igen om det gagnar Västervik. Glöm bara inte att skriva avtal – har förstått att kommunens politiker/tjänstemän gillar muntliga avtal, vilket inte är att föredra om vi kommuninvånare ska kunna få insyn i/ta del av fattade beslut.

Ärligt talat ”skiter” jag i vad området används till bara det genererar inkomster tillbaka till vår gemensamma kommunkassa!

Så – till sist ännu en uppmaning till våra folkvalda, det vill säga våra kommunpolitiker: Återkom snarast med en redovisning till oss kommuninvånare om vad alla ”galna projekt” kostat och vad vi fått tillbaka i ”skattkistan”.