Inget barn ska behöva leva i fattigdom

Är det inte en ironi att Vilhelm Mobergs utvandrarepos nu återigen går upp på våra filmdukar för att beskriva ett historiskt perspektiv från en svunnen tid där fattigdom bland annat var skälet till att man utvandrade från Sverige.

Debatt 24 december 2021 05:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rädda Barnens Nationella Barnfattigdomsrapport, som släpptes den 7 december, visar att nästan 200 000 barn lever i fattigdom i dagens Sverige! 

Det ser väldigt olika ut mellan kommuner och stadsdelar. Störst är risken för barn med ensamstående föräldrar och barn till föräldrar med utländsk bakgrund. I Markaryd sker nästan en fördubbling av barnfattigdomen från 8,9 procent 2016 till 16,3 procent 2019. I Högsby ökar barnfattigdomen till 19,1 procent medan den minskar i Kalmar från 7,9 till 5,5 procent. 

Trots minskning i vissa kommuner är det totalt 4 460 barn i Kronobergs län och 4 095 barn i Kalmar län som växer upp i ekonomisk utsatthet. Detta visar sig bland annat genom att Kalmar Stadsmission delar ut matkassar till cirka 200 barn och deras familjer varje vecka. Detta är ovärdigt och en kränkning av barnets rättigheter.  

Majoriteten av den svenska befolkningen har de senaste årtionden ökat sitt ekonomiska välstånd och ser inte fattigdomen runt sig. Klyftorna ökar i Sverige, men det förklarar inte varför det fortfarande är 200 000 barn i Sverige som lämnas utanför.

Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard enligt barnkonventionen som numera är svensk lag. Barn ska inte hindras i sin utveckling på grund av att föräldrarna har sämre ekonomiska förutsättningar än andra. Det kan vi inte acceptera.

Skammen borde inte ligga hos, den ofta ensamstående, föräldern som sliter med att få pengarna att räcka till det barnen behöver och kanske avstår från att hämta ut medicin till sig själv eller betala familjens räkningar. Skammen borde inte ligga hos det barn som inte kan delta i fritidsaktiviteter, köpa utrustning och betala medlemsavgifter och som vet att det inte är möjligt att köpa nya skor när de gamla slits ut.

Skammen borde ligga hos dem som tyst ser på och på de förtroendevalda politiker som har till uppdrag att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

Gunnar Wahlin, ordförande Rädda Barnens distrikt i Kronoberg
Jan Bolin, ordförande Rädda Barnens distrikt i Kalmar
Katarina Borgemo, Områdeschef sociala/diakonala området Kalmar Stadsmission
Sara Svensson, regionchef Rädda Barnen region syd


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa