Inga vindkraftverk är aktuella i Uknadalen

Den exempellayout om 23 vindkraftverk om 270 meters totalhöjd som presenterades på samrådsutställningen är just ett maximerat exempel. Det kan bli aktuellt med betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk, skriver debattören.

Debatt 31 januari 2023 14:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk energianvändning håller på att förändras och tillgången på el till rimliga priser kommer att vara viktigt när fossila bränslen successivt ska ersättas. Fram till år 2045 prognosticerar Energiföretagen, Energimyndigheten och Svenska kraftnät att Sveriges elbehov kommer att dubbleras, från dagens cirka 140 TWh till kring 234–310 TWh. 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Svenskt näringsliv såväl som Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen, har konstaterat att vindkraft är och kommer att vara ett viktigt kraftslag för att nå parisavtalet och möjliggöra samhällets klimatomställning. Vi på Fred. Olsen Renewables vill, med våra över 20 års erfarenhet av att utveckla, driva och äga vindparker, vara en stark drivkraft i samhällets klimatomställning. 

Förändring väcker känslor, såväl negativa som positiva. Olika åsikter kommer alltid att finnas oavsett om sakfrågan rör etablering av vindkraft, kärnkraft, kraftledningar eller för den delen nya bostadsområden, idrottsarenor, järnvägar eller annan samhällsinfrastruktur. Syftet med den samrådsutställning som genomfördes 6–7 december 2022 och samrådet som helhet är att i ett tidigt skede informera om projektet och samla in kunskap och information som sedan ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Det ligger därför i processens natur att alla frågor inte har ett svar vid tiden för samråd. Vi vill därför göra nedan förtydliganden:

  • Den exempellayout om 23 vindkraftverk om 270 meters totalhöjd som presenterades på samrådsutställningen är just ett maximerat exempel. Det kan bli aktuellt med betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk. 
  • Uknadalen är en vacker, riksintressant och delvis naturskyddad dalgång. Därför är det inte aktuellt att placera vindkraftverk i dalgången, utan vid höjderna sydväst om Falerum och väster om Uknadalen. Området är ett av få möjliga områden för vindkraft (kanske det enda) inom Åtvidabergs kommun. En vindpark i området kommer dock att vara synlig från dalgången vilket är en fråga som vi kommer att utreda noggrant och ha med oss i utformningen av projektet. 

Avslutningsvis vill vi uppmana till att hålla en respektfull och god ton i dialogen mellan vänner, grannar och övriga. Vi vill också rikta ett stort tack för all den information och kunskap som inkommit i samrådet. Det tar vi med oss i det fortsatta projekterings- och utredningsarbetet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa