Hur ser regionen ut efter 2022?

Svar på debattartikeln "Länsunionen: 'Nu ska väntetiderna bort!'" den 24 november.

Debatt 26 november 2021 14:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För några dagar sedan kunde vi läsa om hur Länsunionen vill återstarta Kalmar län efter pandemin. Grunden är den budget som regionfullmäktige har fattat beslut om. I många delar finns en bred politisk samsyn om utmaningarna och lösningarna på dem. Men det finns även skillnader som måste diskuteras.  

När Länsunionen skanderar att de är rustade för återstarten och gör offensiva satsningar, ska vi påminna oss om att grunden är högst tillfälliga statsbidrag motsvarande nästan en halv miljard. Redan 2023 kommer dessa halveras. Hur ekonomin ska hanteras då är höljt i dunkel.  

Ofta refererar Länsunionens till arbetssättet ”små steg varje dag”. Det har i många sammanhang varit ett bra arbetssätt för att utveckla vården, men det räcker inte i alla sammanhang. Ett tydligt exempel är kostnaderna för hyrbemanning som eskalerat från 40 miljoner kronor per år till hisnande 250 miljoner i år enligt prognoserna. Här räcker inte små steg till. Här behövs sjumilakliv. Det gläder oss att Länsunionen äntligen börjat lyssna på våra idéer om hur regionen ska komma till rätta med bemanningsproblemen, men varför gjorde man inte det förrän nu? Vi kan själva se konsekvenserna av deras fördröjda politik i media dagligen, med orolig och utpumpad personal och stängda vårdplatser som följd.  

Redan förra året lade vi konkreta förslag för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin. De avslogs. Resultatet blev ännu fler som fick vänta på hjälp. Att länets unga ska vänta på vård på grund av politisk prestige är bara sorgligt. Nu hoppas vi att de får hjälp – när våra förslag genomförs men ett år senare.

Slutligen. Satsningar med statsbidrag på grön återstart i alla ära. Men vad såväl företagare som medborgare i länet oroar sig för just nu är om man ska ha råd att betala elräkningen i vinter. Ska företag kunna bygga ut eller etablera nytt, eller kommer energibristen sätta stopp för det? Vi vill skyndsamt tillsätta en energikommission som kartlägger länets förutsättningar och sårbarhet idag och i morgon så att vi i regionen tillsammans med våra riksdagspolitiker kan fatta beslut som gör att Kalmar län står starkt och kan genomföra en grön omställning.

Vi i M och KD är realister och optimister. Det är en nykter syn på verkligheten. Vi är en garant för en handlingskraftig politik som löser samhällsproblemen.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa