Rädda vår unika skärgård från kollaps!

De lokala politikerna i Västervik måste agera för att stoppa "de verkliga orsakerna till att Östersjön håller på att bli ett dött och stinkande innanhav", skriver debattörerna i ett öppet brev.

Debatt 4 augusti 2022 06:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tjust skärgård med tusentals öar, där även Västerviks skärgård ingår, är en unik miljö med otaliga möjligheter till rekreation och andra aktiviteter som måste bevaras. Men för att kunna bevara den så måste även Östersjön må bra. Tyvärr gör den inte det utan håller sakta men säkert på att dö. Men det är inte enbart ute på öppet hav som Östersjön mår dåligt, även inomskärs märks förändringarna. Det är framförallt de syrefria och döda bottnarna som breder ut sig allt längre in i skärgården.

För bara något tiotal år sedan var vår del av skärgården ett paradis för sjöfåglar av många olika arter, på fjärdar och i vikar såg man stora flockar av ejder på våren, deras läten hördes vida omkring. Lite senare när ungarna hade kläckts samlade ådorna ihop sig för att tillsammans skydda sina ungar. I dag ser man inte en enda ejder, vad kan det bero på? Svaret är enkelt, de hittar inga musslor att äta på grund av att bottnarna håller på att dö.

En stor begivenhet varje vår här i Västervik med omnejd brukar vara att kunna fiska strömming från bryggor och stränder med kastspö. Här i Västervik har det de två senaste åren knappt gå att få någon strömming alls. Den strömming som kunnat fångas är mager och mindre till storleken mot vad den var förr. Även bottenmete efter sik har totalt tagit slut, där man förr kunde få flera tiotal sikar finns i dag ingen fisk kvar. Hur har det kunnat bli så här?

Problemet är att vi är ca 90 miljoner människor, plus sjöfart, industrier och jordbruk, som varje dag, och varje minut, året runt, direkt eller indirekt, påverkar den marina miljön i Östersjön på ett negativt vis. Alla dessa utsläpp tillsammans innebär att stora områden av havets bottnar är syrefria och därmed helt döda. Där kan ingen fisk leka och inga växter leva. Politiker har genom åren blundat för dessa problem och lagt skulden på skarv och säl.

Därför krävs det nu ett totalt stopp för allt trålfiske i Östersjön.

Därför krävs det nu att de lokala politikerna i Västervik agerar för att stoppa de verkliga orsakerna till att Östersjön håller på att bli ett dött och stinkande innanhav.

Därför krävs det nu att Sverige går i täten och utvecklar nya reningsmetoder som får ett slut på de giftiga utsläppen som dödar Östersjön.

Jan-Gunnar Johansson

Lennart Brewitz

Tjustpartiet i Västervik 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa