Hur dyr ska bussbiljetten bli, KD?

Svar på debattartikeln "Kollektivtrafiken får inte pressa sjukvården'" den 15 augusti.

Debatt 24 augusti 2022 06:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det går att ha en utbyggd och billig kollektivtrafik utan att skjuta över kostnader på sjukvården. Bussen och tåget måste vara ett bra alternativ om vi ska minska klimatutsläppen.

Vi håller med Anders Andersson (KD) om att sjukvården inte får försämras på grund av finansieringen av kollektivtrafiken. Vi är också eniga om att det är viktigt att ha god ekonomisk kontroll, så pengarna används effektivt. Däremot håller vi verkligen inte med om KD:s slutsats, att kollektivtrafiken ska bli sämre och dyrare.

Kollektivtrafiken behövs. Det är det huvudsakliga transportsättet för många människor i Kalmar län, inte minst unga och äldre. Det är resurseffektivt, det minskar trängseln på vägarna. Kollektivtrafiken är helt nödvändig för att minska utsläppen från transporter, och då måste bussen och tåget vara bra alternativ.

Priserna på kollektivtrafiken får inte öka. Sedan år 2000 har priserna på bensin ökat cirka 70 procent. Priserna på svensk kollektivtrafik har ökat med det dubbla, 140 procent. Kalmar länstrafik har ett av de dyraste biljettpriserna i landet, särskilt om man räknar för månadsbiljetter. Vi undrar, hur dyrt tycker Anders Andersson (KD) att det ska vara att åka buss och tåg? Hur många turer på landsbygden ska dras in?

Det måste bli billigare att köpa en biljett på KLT, annars kommer folk inte att göra det.

Miljöpartiet vill kombinera regionala insatser med nationella, för att både stärka vården och förbättra kollektivtrafiken. Vi har finansierat förslag i riksdagen för att tillskjuta svensk vård och omsorg 40 miljarder årligen och samtidigt sänka priserna på all kollektivtrafik med 20 procent. KD har istället föreslagit ännu större subventioner av fossila bränslen, som istället göder klimatkrisen. Vi behöver både en god vård som håller måttet, och en fungerande kollektivtrafik till rimliga priser. Men för det behövs regionpolitiker som förstår och vill det.

Regionen har både en viktig uppgift i att sköta vården och att sköta kollektivtrafiken. Miljöpartiet söker förtroende att komma in i regionen igen, bland annat för att bevaka och utveckla båda dessa områdena. Kristdemokraternas debattartikel bevisar behovet av att ha in oss i regionpolitiken igen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa