Höga förväntningar på regionens företagshälsovård

Regionstyrelsen beslutade nyligen om en omorganisation av företagshälsovården ”Arbetsmiljö och hälsa” för att bland annat kunna hantera efterdyningarna av pandemin.

Debatt 20 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men också för att bättre fånga upp de behov som utredare slagit ned på under det senaste året då Arbetsmiljö och hälsa varit under lupp. Detta då signaler kommit att den interna företagshälsovården haft svårt att leva upp till sitt uppdrag. 

Många, men inte alla, har istället valt att gå till externa utförare. Det politiska beslut som fattades på regionstyrelsen handlar främst om samstämmighet på ledningsnivå, något S, C och L verkar nöja sig med. Vi moderater och kristdemokrater i opposition vill lägga mer fokus på kvaliteten i det stöd våra medarbetare efterfrågar och behöver, inte minst alla de som arbetat oerhört långa och slitsamma pass under pandemin. 

För att erbjuda våra medarbetare en god företagshälsovård bör regionen sätta som mål att bli certifierade av Sveriges Företagshälsor, det är ett kvalitetsmått som är viktigt att nå upp till. Idag är Arbetsmiljö och hälsa duktiga på exempelvis förebyggande insatser och ergonomi, men vi ser ett behov av förbättring inom bland annat konflikthantering. Samtliga genomgångar av Arbetsmiljö och hälsas verksamhet under det senaste året har i olika grad riktat kritik mot den företagshälsovård som Region Kalmar län erbjuder, där fokus på nedslagen bland annat handlat om tillit, professionalitet och opartiskhet. 

Kristdemokraterna och Moderaterna vill ha tydligare och tätare uppföljning av företagshälsovårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. Region Kalmar län har som ambition att vara en av landets bästa arbetsplatser. Det är därför angeläget att se sig omkring i landet och söka efter ”best practice” för nöjdare medarbetare samt god kvalitet i det stöd och den hjälp som erbjuds. Då kan vi sätta målet att också ha en av Sveriges bästa företagshälsor. 

Ämnen du kan följa