Hög tid att skynda på byggbranschens omställning

Varje år läggs många miljarder skattemedel på upphandling av bygg- och anläggningstjänster. Samtidigt går byggbranschens omställning trögt och dess påverkan på miljö och klimat är skrämmande stora. Kommunpolitikerna i Västervik kan skynda på omställningen genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar, skriver företrädare för bygguthyrningsföretaget Cramo.

Byggbranschen, som står för omkring en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, måste ställa om och det borde ställas hårdare krav i offentliga upphandlingar, menar debattören.

Byggbranschen, som står för omkring en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, måste ställa om och det borde ställas hårdare krav i offentliga upphandlingar, menar debattören.

Foto:

Debatt2022-07-29 21:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggbranschen är en förutsättning för ett fungerande samhälle med bostäder och modern infrastruktur. Branschen bygger framtidens klimatsmarta lösningar. Utan dem blir det inga nya järnvägar, energieffektiva byggnader eller svenska batterifabriker. Men byggbranschen står också för omkring en femtedel av Sveriges klimatpåverkan.

Varje år investeras omkring 800 miljarder kronor i offentliga upphandlingar, och den vanligaste tjänsten som upphandlas är bygg- och anläggningsarbete. Det gör stat, kommuner och regioner till de största beställarna av bygg- och anläggningsarbeten.

Ett av skälen till sektorns stora miljö- och klimatpåverkan är att branschens traditionella tillvägagångsätt ofta inte nyttjar tillgängliga resurser och maskiner på ett optimalt sätt. Eftersom det inte ställs tillräckliga hårda krav i upphandlingar har det hittills inte funnits incitament att göra annorlunda.

En färsk Sifoundersökning som Cramo låtit göra visar att hela 75 procent av svenskarna vill se hårdare miljökrav i offentlig upphandling av byggtjänster. I samma undersökning framgår också att 65 procent tycker att byggföretag borde hyra eller dela maskiner och utrustning för att minska sin miljöpåverkan. Det finns alltså ett stort stöd för mer hållbara upphandlingar.

Hårdare krav kan handla om minskad påverkan från material, användning av hållbara bränslen eller klimatsmarta delningstjänster. 

Vi anser att det är hög tid att offentlig upphandling skyndar på byggbranschens omställning genom att:

• Ställa högre miljö- och klimatkrav på byggtjänster: Svenskarna förväntar sig att det offentliga går före och ställer hårda miljökrav.

• Gynna delningsekonomi: Vi behöver värna alla resurser, såväl byggmaterial som utrustning. Genom att offentliga upphandlingar efterfrågar delningsekonomi kommer resursanvändningen bli effektivare, exempelvis genom att man delar på arbetsverktyg- och maskiner.

• Avsätta tid för kunskapsöverföring: Inom bygg- och anläggningssektorn finns sällan utrymme att stanna upp och lära sig av tidigare erfarenheter. Redan i upphandlingen bör det finnas krav på att en viss andel av projektledningstiden går till kunskapsöverföring.

Sverige har ambitiösa klimat- och miljömål och det finns ett stort folkligt stöd för att göra mer. Politikerna i Västervik kan bidra genom att lyssna på väljarna och ställa hårdare miljökrav när de upphandlar byggtjänster. Då kan en mer hållbar byggbransch växa fram.