"Dags att folkomrösta om länstillhörigheten"

Västerviks svaga befolkningsutveckling är ett problem i en tid när tillväxten koncentreras till färre och större funktionella arbetsmarknader. Idag är vi 13 procent färre än 1970, medan riket samtidigt ökat med 28. Vår relativa attraktivitet minskar.

Debatt 25 januari 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad som krävs för att vända trenden är snabba förbindelser till Linköping. En försvårande faktor i frågan är att vår väg och järnväg dit korsar en länsgräns. Ansvaret är delat och varken i Kalmar eller Linköping, klappar hjärtat allra starkast för Tjustbygden.  

En indelning av landet i större och färre regioner har länge varit på gång. Utredningarna Ny länsindelning (SOU 1967:23), Ansvarskommittén (SOU 2007:10) och Indelningskommittén (SOU 2018:10), har alla pekat på det stora behovet av ökad territoriell samsyn. Större län är redan på plats i Norge (2002) och Danmark (2007).  

I Indelningskommitténs slutbetänkande fanns en region ”Östra Götaland”, omfattande länen Östergötland, Jönköping och Kalmar. I en sådan ny storregion skulle ansvaret för Västerviks regionala kommunikationer äntligen kunna bli samlat på ett ställe. Inte delat. Ett geografiskt något centralare läge i regionen vore också positivt, men en nackdel är att vår relativa befolkningsmässiga vikt skulle minska, från position två till sju.  

undefined
Enligt denna infrastrukturkarta som Stockholms Handelkammare tagit fram är nivån på investeringar bland de lägsta i landet för Kalmar län, både totalt och räknat per invånare.

Regionprocessen verkar dessvärre ha avstannat. Den nationella infrastrukturplanen 2022-33 är också en besvikelse. Nivån på tilldelade investeringar är bland den lägsta landet, räknat såväl totalt som per invånare.  

Vad göra, i ett läge med stängda dörrar i alla riktningar? Skulle ett initiativ från Västerviks sida om ett länsbyte möjligen kunna ändra terrängen och återstarta arbetet med att reformera 1634 års länsindelning?  

Värt att pröva tycker jag.

Kriterierna för, och effekterna av, ett länsbyte för Västervik utreddes 2013. Då ansågs kriterierna uppfyllda. Ett stort frågetecken sattes dock för hur stora effekterna blir på Västerviks sjukhus. Idag är dess upptagningsområde större än egna kommunen. Främst Vimmerby och Hultsfred bidrar med patienter. Påverkan på vårt sjukhus skulle dock bli mindre, om även dessa två kommuner kan se fördelar i ett länsbyte. Den direkta effekten på vår kommuns ekonomi 2013 var försumbar, möjligen svagt positiv.  

undefined
Harald Hjalmarsson vill att kommunen ska hålla en folkomröstning om Västerviks länstillhörighet i samband med valet.

Jag avser att lägga en motion i fullmäktige om att utredningen uppdateras och att frågan om länsbyte blir föremål för en rådgivande folkomröstning i samband med ordinarie kommunalval i september 2022.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa