Heltidsmentorer kan vända skolans sjunkande trend

När vi ser på verkligheten har skolresultaten i vår kommun sorgligt nog en sjunkande trend. Trots pandemin är trenden istället stigande i övriga Kalmar län och i riket som helhet. Vi sjunker och de andra stiger. Så kan vi inte ha det.

Debatt 18 juli 2022 06:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra verktyg för att ändra detta är inga revolutionerande sådana men dock effektiva. Tidiga insatser och heltidsmentorer är goda exempel på två verktyg.

Vi vill satsa ordentligt på tidiga insatser för elever som av olika anledningar börjar hamna i svårigheter med att hänga med och ta till sig kunskapsstoffet. 

Det är aldrig försent men det är alltid lättare att komma med på tåget innan det har fått upp farten. Alla är vi unika individer och våra vägar inom skolan och i livet som helhet skiljer sig åt. Tidiga insatser så fort man märker att exempelvis matematiken eller svenskan blir besvärlig är avgörande för en god grund framåt.

Vi moderater vill också ha heltidsmentorer i skolan och införa dem brett inom grundskolan, främst högstadiet. Heltidsmentorer är igång på några gymnasieprogram och det fungerar mycket väl. Läraren får fokusera på att vara lärare med allt vad det betyder inom undervisning, relationsbyggande och bedömning. Eleven får snabbare kontaktvägar och ökad trygghet när det alltid finns en mentor som på heltid finns för eleven mellan lektionstillfällen, kontakt med vårdnadshavare, som coachar och som kan ha tiden att arbeta med elevnärvaron. Detta är vinster för samtliga inblandade och många fler elever bör få denna möjlighet.

Detta är ett par av de yrkanden vi hade som majoriteten med (S) i ledningen tyvärr valde att säga nej till på kommunfullmäktige den 20 juni.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen är i behov av fler skolvikarier • Måste täcka upp för frånvarande kollegor

Kommunen är i behov av fler skolvikarier • Måste täcka upp för frånvarande kollegor

Fler behöriga till gymnasiets yrkesprogram – Ellen Keyskolan i topp

Fler behöriga till gymnasiets yrkesprogram – Ellen Keyskolan i topp

Miljonsatsning i kommunen: Åtta orter får miniarenor – Här är platserna som står först i kön

 Miljonsatsning i kommunen: Åtta orter får miniarenor – Här är platserna som står först i kön

Läkaren Eva, 34, valde Västerviks sjukhus – i stället för storsjukhusen i Stockholm

Läkaren Eva, 34, valde Västerviks sjukhus – i stället för storsjukhusen i Stockholm

Det ska du plugga om du vill få jobb

Det ska du plugga om du vill få jobb
Visa fler