Havsbaserad vindkraft kan bli dödsfälla för fåglarna

Hundratals miljoner fåglar passerar södra Östersjön på sin väg från och till sina häcknings- och övervintringsområden. De flesta småfåglar flyttar nattetid och då ofta på höjder under 200 meter.

Debatt 4 februari 2022 05:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sträcket är koncentrerat till nätter/perioder med bra sträckväder och då kan hundratusentals fåglar passera över sydöstra Sverige på bara några timmar. Många arter flyttar på bred front över hav och land. Möter de dåligt väder med regn och dimma händer det som man brukar kalla fyrfall. Hundratals, ja tusentals fåglar snurrar runt fyrljuset till exempel vid Långe Jan på södra Öland och båtar ute på Östersjön kan bli översållade av kungsfåglar, rödhakar, trastar med flera. Mängder av fåglar dör i samband med sådana vädersituationer.

 

Nu rusar politiker, vindkraftsbolag och andra alla åt samma håll. Havsbaserad vindkraft, gärna långt ut och gärna gigantiskt stora, presenteras som lösningen när vindkraften på land möter ett alltmer kompakt motstånd. Åland, Södermanland, Östergötland, Småland, Gotland, Öland, Blekinge och Skåne, i Östersjön utanför i stort sett alla kuster i södra Sverige planeras kraftverksområden.

undefined
Havsplacerade vindkraftverk kan bli rena dödsfällan för nattflygande fåglar och mer forskning måste tas fram, menar debattörerna.

Men vänta, är detta inte mitt i fåglarnas motorväg från norra Ryssland, Finland och Sverige ner till Västeuropa och vidare till Afrika? Jo, det är precis vad det är, men ingen har överhuvudtaget reflekterat över vad som kan hända ute i Östersjön disiga och dimmiga höstnätter med hundratals, kanske tusentals 300 meter höga jättekraftverk.

 

undefined
"Ingen har överhuvudtaget reflekterat över vad som kan hända ute i Östersjön disiga och dimmiga höstnätter med hundratals, kanske tusentals 300 meter höga jättekraftverk", menar skribenterna.

Den enda undersökning vi har sett kommer från Tyska bukten, där tyska forskare försåg en försöksplattform med ett mindre vindkraftverk med teknik som möjliggjorde att fåglar som dödades kunde registreras. På 14 månader dödades 442 fåglar, i huvudsak nattflyttande tättingar och flertalet omkom under ett par nätter med dålig sikt och dimma. Hjälper det att stänga av kraftverken? Kan man släcka ner ljuset? Söker sig fåglarna till kraftverken även om de är avstängda och nedsläckta? Med den stora mängd kraftverk som nu planeras är riskerna uppenbara för en ekologisk katastrof, där mängder av småfåglar aldrig kommer att återvända till sina häckningslokaler och därmed kommer att saknas i det ekologiska system de är en del av till exempel som insektsätare och byten för rovdjur.

Tjust Fågelklubb anser att det är synnerligen angeläget att forskning på detta område prioriteras och att inga stora vindkraftsparker tillåts i Östersjön utanför Sveriges sydöstra innan resultat från forskningen lagts fram. Försiktighetsprincipen måste gälla, eftersom konsekvenserna kan bli förödande!

Magnus Kasselstrand

Larsgunnar Nilsson

Fågelskyddsansvariga Tjust Fågelklubb


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa