Glömmer vi våra barns rättigheter?

Landsbygdsskolorna, som Loftahammars skola, är inte bara utbildningsinstitutioner utan fungerar som viktiga nav i de mindre samhällena, menar skribenterna.
Landsbygdsskolorna, som Loftahammars skola, är inte bara utbildningsinstitutioner utan fungerar som viktiga nav i de mindre samhällena, menar skribenterna.

I vårt land präglas många små samhällen på landsbygden av en oroande utveckling: politiska beslut om nedläggning av skolor.

Debatt 10 september 2023 06:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessa beslut försvaras ofta med ekonomiska argument, men vi måste komma ihåg att varje beslut som påverkar skolor på landsbygden har en direkt inverkan på våra barns rättigheter, som skyddas av artikel 3 i Barnkonventionen. Det är hög tid att vi reflekterar över detta och ser hur dessa nedläggningar negativt påverkar våra barn och familjer.

Barnkonventionen, som ratificerades av Sverige 2020, fastställer att barnets bästa ska komma i första rummet i alla beslut som rör barn. I artikel 3 betonas att barnets bästa ska vara vägledande i alla åtgärder som rör barn. Nedläggningen av skolor på landsbygden underminerar direkt denna grundläggande princip.

För det första, när skolor stängs på landsbygden, tvingas barnen att resa långa avstånd till närmaste skola. Detta kan leda till stress och otrygghet för barnen, särskilt de yngre. De längre resvägarna innebär också mindre tid för barnen att ägna sig åt sina studier, fritidsaktiviteter och att umgås med familj och vänner.

För det andra, skapar nedläggningen av skolor på landsbygden en oro för barnens framtid. Många familjer väljer att bo på landsbygden för att ge sina barn en trygg uppväxtmiljö och nära anknytning till naturen. När skolorna försvinner, minskar attraktiviteten av att bo på landsbygden, och det kan leda till att familjer flyttar till större städer, vilket i sin tur påverkar landsbygdssamhällenas överlevnad.

För det tredje, när skolorna stängs, förlorar samhällena en central mötesplats som ofta fungerar som navet i bygden. Skolorna är inte bara platser för utbildning; de är också platser där barn och föräldrar träffas, där kulturella evenemang äger rum och där samhällsandan stärks. Att stänga skolorna är att ta bort en viktig del av bygdens sociala struktur.

Det är viktigt att våra politiker överväger barnens bästa när de fattar beslut om skolnedläggningar. Barnen på landsbygden har rätt till en utbildning av hög kvalitet som är tillgänglig i deras närområde. Vi måste också erkänna att skolorna inte bara är utbildningsinstitutioner utan också en viktig del av det sociala sammanhanget i landsbygden.

Låt oss därför uppmana våra politiker att ta artikel 3 i Barnkonventionen på allvar och att ompröva beslut om skolnedläggningar på landsbygden. Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa att våra barn och familjer på landsbygden får de möjligheter och den trygghet de förtjänar. Det är hög tid att låta skolorna leva och därmed skydda våra barns rättigheter och bygdens framtid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa