Glädjen över skolutvecklingen har landat i botten

Vi har hittills under mandatperioden flera gånger konstaterat att förskolan, gymnasiet och grundskolan haft en mycket god utveckling, som man ska känna sig glad över som Västerviksbo.

Debatt 21 december 2021 09:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dock kunde vi, vid förra veckans nämndmöte, konstatera att glädjen – förhoppningsvis tillfälligtvis, landat i botten.

Åk 6-eleverna på norra centrumområdet får numera inte plats på högstadiet Ellen Keyskolan.  Detta har kontoret känt till sedan juni månad och först nu nått nämnden med besked att beslut måste fattas snabbt. En barnkonsekvensanalys gjordes den 8-9/12, där barnen vid Marieborgsskolan och deras åk 5 och åk 6-elever fick uttrycka sig – med stort negativt resultat. 

Efter i stort sett samsyn och besvikelse av i stort sett alla partier röstade majoriteten med stöd av SD igenom överflyttning av åk-6 eleverna till Ludvigsborgsskolans högstadium. 

Vi yrkade på återremiss till senast den 15/1 med en extrainsatt nämnd. Fram till detta datum föreslog vi att föräldrar skulle ges information och få chans till svar på sina frågor. Utifrån detta arbete och nämndens möteshandlingar skulle vi vara beredda att fatta ett beslut i en svår fråga kring otillräckligt med skolsalar vid Ellen Keyskolan. Det är mycket viktigt att föräldrar och barn har stort förtroende för sina skolor och det kan man uppnå med god information.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Dan och Harald eniga: Barn och ungdomar kan bli hetaste valfrågan

Dan och Harald eniga: Barn och ungdomar kan bli hetaste valfrågan