Glädjande besked om vaccination

Snart kommer även pojkar att erbjudas vaccin mot HPV. En viktig reform både för folkhälsa och jämställdhet, menar skribenten.
Snart kommer även pojkar att erbjudas vaccin mot HPV. En viktig reform både för folkhälsa och jämställdhet, menar skribenten.

Från och med nästa år kommer även pojkar att erbjudas vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Det står klart efter att regeringen presenterat sin budgetproposition för 2020.

Debatt 24 september 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

HPV är ett mycket vanligt virus som finns i över hundra varianter. Några av typerna kan orsaka cellförändringar som kan leda till cancer, framförallt i underlivet. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Enligt en beräkning från Folkhälsomyndigheten kan 120-130 HPV-relaterade cancerfall förebyggas årligen, vilket medför både stora samhällsvinster men framför allt stora fördelar för de personer som annars hade drabbats. 

Liberalerna föreslog att även pojkar skulle erbjudas vaccination i en motion till dåvarande landstingsfullmäktige redan för tre år sedan. Det är glädjande att regeringen nu i sin budget tillför medel så att regionerna kan starta vaccinationer nästa år. 

HPV är Sveriges vanligaste sexuellt överförda infektion som drabbar såväl kvinnor som män. De allra flesta märker inte av infektionen som vanligtvis läker ut av sig själv. Däremot läker inte infektionen ut för vissa och de löper ökad risk att drabbas av kondylom, cellförändringar och olika former av cancer. 

Ett antal svenska experter, företrädesvis överläkare inom onkologi och öron-näsa-hals, har tidigare larmat om att cancer i mun och svalg blivit allt vanligare. Patienterna är oftast i yngre medelåldern och icke-rökare. Ökningen är "i hög grad" kopplad till HPV-infektioner. Att utreda och behandla avancerad huvud- eller halscancer kostar mer än 450 000 kronor per patient, och behandlingen i sig är ofta mycket krävande. 

The British Medical Association påpekade år 2013 att 80 procent av analcancerfallen i Storbritannien orsakas av högrisktyper av HPV. Under de senaste 20 till 30 åren har förekomsten av analcancer ökat och förekomsten är högst inom gruppen män som har sex med män.

Att även pojkar nu kommer få möjlighet till kostnadsfri vaccination är en viktig folkhälsoreform och en jämställdhetsfråga. Det är också viktigt att det kommer ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. Då finns tydliga ramar och regelverk vilket kommer underlätta införandet och skapa förutsättningar för jämlik vård i hela landet. Sammanfattningsvis är det en mycket välkommen reform som regeringen och deras samverkanspartier, däribland Liberalerna, nu föreslår. Här har Liberalerna gjort skillnad. 

Ämnen du kan följa