Glada över att ha gjort skillnad för landsbygdsskolorna

Glädjen är stor både hos landsbygdsbor och politiker sedan det står klarat att de nedläggningshotade landsbygdsskolorna räddats för stunden. På bilden lekplatsen vid Loftahammars skola.
Glädjen är stor både hos landsbygdsbor och politiker sedan det står klarat att de nedläggningshotade landsbygdsskolorna räddats för stunden. På bilden lekplatsen vid Loftahammars skola.

För Sverigedemokraterna i Västerviks kommun har det alltid varit en självklarhet att stå upp för skolorna på landsbygden och de mindre orterna.

Debatt 2 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela vår vidsträckta kommun ska leva och för barns och ungas trygghet är det viktigt att skolan och kamraterna finns på nära håll, på den egna orten, liksom att skolskjutsarna inte är längre eller fler än absolut nödvändigt. 

Sverigedemokraterna var ett av få partier i kommunfullmäktige som röstade nej till nerläggningarna av skolorna i Totebo, Blankaholm, Almvik, Lofta, Odensvi och Ukna 2011-2013. När det i början av detta år kom förslag som innebar att ännu fler landsbygdsskolor var hotade, så var vår inställning given: att göra allt för att återstående skolor på landsbygden ska bli kvar. 

Ett parti bestämmer dock inte ensamt i kommunen, utan det krävs förhandlingar. Vi är därför mycket glada över att ha kommit överens med partierna i den styrande Westerviksalliansen och att resultatet blev att samtliga F-6-skolor på de mindre orterna som var ifrågasatta blir kvar: Blackstad, Hjorted, Edsbruk och Loftahammar. Det visar på både framsynthet och samarbetsvilja från Westerviksalliansens sida och det bådar gott för framtiden. Ty utmaningarna är många.

Prognoserna för landsbygdsskolorna är tyvärr sjunkande elevantal. Detta måste vi möta med att arbeta för att säkerställa tillräckliga resurser till skolorna, så att vi inte bara kan säkra den långsiktiga överlevnaden, utan även säkra kvaliteten och utveckla verksamheten. Den tilläggsbudget för barn och unga som Westerviksalliansen och Sverigedemokraterna nu kommit överens om, är en bit på vägen. Det är lika nödvändigt att skolorna på de mindre orterna får allt det stöd och den förstärkning som krävs för att kunna möta kraven i den nya läroplanen och att elever på de mindre orterna inte på något sätt hamnar i bakvatten. Barnens, föräldrarnas och personalens stora engagemang för sina landsbygdsskolor måste mötas upp fullt ut av politiken. 

För hela vår kommun ska leva: företagare, anställda, näringsidkare, invånarna på dessa orter, alla brinner de för sina skolor. De vet också att försvinner skolan, så minskar livsmöjligheterna för deras orter och bygder. Och därmed minskar också livsmöjligheterna för hela vår kommun. Västerviks kommun har, genom sin variationsrikedom, vidsträckhet och på många håll stora naturskönhet, en klar konkurrensfördel, som ska tas tillvara. I allt högre grad blir det dessutom möjligt för människor att arbeta en eller flera dagar i veckan på distans, vilket ytterligare ökar möjligheterna att bo på landsbygden eller i en mindre ort, samtidigt som man har ett förvärvsarbete eller är egen företagare. Skolor och annan kommunal service runtom i hela vår kommun är då absolut nödvändigt för att dessa fördelar ska kunna utnyttjas till sin fulla potential.

Vår glädje är stor över att våra landsbygdsskolor blir kvar. Människornas engagemang har inte varit förgäves. Men nu återstår mycket arbete för att säkra kvaliteten hos skolorna och på detta sätt säkra skolornas långsiktiga överlevnad. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa