Färre vildsvin skulle bromsa afrikansk svinpest

"Dagens politiker kan inte ta ansvar för det som skedde på 1980-talet, men de kan ta ansvar för den nuvarande situationen. Vi från LRF föreslår flera åtgärder för att bättre kunna reglera vildsvinstammen och minska risken för utbrott av svinpest", skriver debattörerna. Genrebild.
"Dagens politiker kan inte ta ansvar för det som skedde på 1980-talet, men de kan ta ansvar för den nuvarande situationen. Vi från LRF föreslår flera åtgärder för att bättre kunna reglera vildsvinstammen och minska risken för utbrott av svinpest", skriver debattörerna. Genrebild.

Sveriges vildsvinspopulation har ökat dramatiskt sedan 1980-talet och uppgår nu till över 300 000 individer. År 2020 orsakade vildsvinen skador på över 85 000 ton spannmål, med en kostnad på 1,1 miljarder kronor för jordbruket.

Debatt 24 oktober 2023 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vildsvinen utgör också en risk för spridningen av afrikansk svinpest, vilket kan få förödande konsekvenser om smittan når våra tamgrisar. Detta skulle leda till avlivning av besättningar, minskad livsmedelsproduktion, sämre beredskap och högre matpriser för konsumenter. Det skulle också påverka skogsbruk, jakt och friluftsliv negativt. En mindre population skulle minska risken för utbrott och sakta ner smittspridningen jämfört med dagens täta stammar.

Jakträtten är knuten till markägandet och ingår i den äganderätt som vi i LRF alltid sätter högst i vår prioriteringslista. Möjligheten att styra sin verksamhet ska främjas i alla lägen. Men det gäller också att vara solidarisk med sina grannar, inte minst i frågan kring vildsvinens påverkan. Det som för den ene är ett levebröd bagatelliseras av den andre. Därför är det viktigt att vi tillsammans, markägare, livsmedelsproducenter och jägare skapar en samsyn eller i vart fall en gemensam strategi rörande vildsvinen. Detta torde inte vara omöjligt eftersom det ofta rör sig om samma person som är markägare, bonde och jägare.

Dagens politiker kan inte ta ansvar för det som skedde på 1980-talet, men de kan ta ansvar för den nuvarande situationen. Vi från LRF föreslår flera åtgärder för att bättre kunna reglera vildsvinstammen och minska risken för utbrott av svinpest:

 • Inför ett nationellt mål om högst två procent skördebortfall på grund av viltskador inom jordbruket.

 • Snabb ekonomisk kompensation till alla lantbrukare som direkt drabbas av afrikansk svinpest.

 • Förbättrad avfallshantering för att förhindra smittspridning, inklusive kommunernas hantering av återvinning och miljöfarligt avfall.

 • Etablera en enhetlig definition av åtel för hela landet för att möjliggöra förbud mot utfodring som gynnar ökningen av vildsvinsstammen.

 • Inför en modern jaktlagstiftning som prioriterar samhällets behov av en trygg livsmedelsproduktion och energiförsörjning, inklusive ändringar i bestämmelser om skyddsjakt och användning av drönare med kameror vid jakt.

Det är nödvändigt att politiker och olika intressenter gemensamt tar ansvar för att lösa vildsvinsfrågan för att skydda både livsmedelsproduktionen och hälsan hos våra vilda och tama djur.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa