Frågan om ansvar är fortfarande obesvarad

Emma Karlsson i Hjorted saknar fortfarande svar från politikerna på viktiga frågor i vindkraftsdebatten.
Emma Karlsson i Hjorted saknar fortfarande svar från politikerna på viktiga frågor i vindkraftsdebatten.

På stormötet i Totebo i oktober var alla politiska partier representerade. På plats fanns också ansvariga tjänstemän. Innan mötet hade alla partier fått ta del av mitt öppna brev med frågor till Dan Nilsson (S). En av frågorna handlade om ansvarsbiten. Den frågan står fortfarande obesvarad.

Debatt 25 december 2021 06:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De närvarande på mötet fick höra flera politiker, däribland Dan Nilsson, beklaga sig över att vindkraftsfrågan gått till som den gjort. Dan sa att om politikerna hade haft den kunskap om vindkraft då som de har nu, så skulle detta aldrig ha hänt. De skulle med andra ord aldrig ha tillstyrkt några vindkraftsetableringar i skogarna runt Hjorted. Man kan ju tycka att de folkvalda politiker som ska sitta och besluta i sådana här livsavgörande frågor borde vara ålagda att införskaffa sig den kunskap som behövs för att fatta så viktiga beslut? Men visst, misstag kan begås, och det har ju uppenbarligen skett i dessa fall.

Nu vill du Dan, och andra politiker med dig, gömma er i juridikens snåriga djungel, och hävda att det tyvärr inte finns något ni kan göra. Akko Karlsson (MP) framstår ju här som djungelns okrönta drottning eftersom hon inte tvivlat en sekund på vindkraftens förträfflighet. 

Men…du Akko, hävdar ju styvnackat att det inte finns någon risk att vi boende i Hjorted med omnejd kommer att fara illa av vindkraftverkens hörbara buller, av ljusblink, av infraljudet. Jag undrar bara hur du kan vara så säker på det? Att tälta några nätter i närheten av vindkraftverk är i min mening inte jämförbart med att bo permanent invid industriell vindkraft. Är du medveten om att det runt Hjorted finns människor som kommer få 200 meter höga vindkraftverk närmare än 600 meter från sina hus; människor som alltså ska bo där 365 dagar om året? De kan inte bara packa ihop ”tältet” och dra om det blir jobbigt. De tvingas helt sonika antingen stå ut med oljudet och ohälsan, eller lämna hus och hem utan ett öre i ersättning.  

Det som slår mig med häpnad är denna totala ignorans av fakta om hur människor som faktiskt bor nära industriell vindkraft idag påverkas av densamma. Jag har hört så många berättelser av människor som lever i ett veritabelt helvete på grund av vindkraften, utan att någon myndighet tar ansvaret. Inte bolaget. Inte kommunen. Inte Länsstyrelsen. Så vem, undrar jag då, ska ta ansvaret för dessa människor i Västerviks kommun? Dessa kommuninvånare som valt att bosätta sig i sitt drömboende, som investerat alla sina pengar där, och som nu står helt ensamma i denna kamp? Dessa invånare som snart är vi, landsbygdsbor i Västerviks kommun…  

undefined
Emma Karlsson i Hjorted saknar fortfarande svar från politikerna på viktiga frågor i vindkraftsdebatten.

Hur kan ni som styrande politiker på allvar tro att utbyggnad av industriell vindkraft på landsbygden – för det är ju där den hamnar – ska lösa något överhuvudtaget? Vindkraft är en intermittent energiform som kräver stabil baskraft/reglerkraft för att överhuvudtaget fungera. Och alla vet väl vid det här laget att vindkraften inte levererar när den behövs som mest? När det är vindstilla, när det är för kallt, när det blåser för mycket – då står de stilla. Hur ska vi få vår el då? Dessutom undrar jag hur du Akko, kan lova att den el som under gynnsamma förhållanden kanske faktiskt produceras i vår kommun, stannar här? Elmarknaden är ju avreglerad och såvitt jag förstår så kan ingen garantera att elen stannar här, bara för att den produceras här? Dessutom Akko, du som miljöpartist borde väl värna naturen och miljön, eller? Vad svarar du då på följande frågor:  

• Var tillverkas delarna till de vindkraftverk som ska uppföras i vår kommun? Sker det lokalt, eller? Jag skulle snarare tro att de tillverkas på andra sidan jorden och alltså fraktas hit långväga ifrån. Vad blir det för klimatavtryck av det?

• Varför fortsätter du, och flera politiker med dig, att framhålla vindkraften som ”grön, klimatsmart och förnybar”? Enligt Konsumentverket får ingen energikälla marknadsföras så.  

• Hur kan du fortsätta att höja vindkraften till skyarna när den enligt Vattenfalls livscykelanalys har klart högre utsläpp av koldioxid än t ex vattenkraft och kärnkraft?

Sammanfattningsvis har de politiker som fattat beslut om vindkraftsetableringarna på kommunens landsbygd ett gigantiskt ansvar framför sig. Man har fullkomligt struntat i försiktighetsprincipen. Man har totalt ignorerat Energimyndighetens rekommendationer om ett säkerhetsavstånd på minst 800 meter mellan vindkraft och människors boende. Man struntar i WHO:s krav på att buller ska mätas i dbz istället för dba (dba, som är den mätmetod som används, filtrerar bort infraljudet). Man vill inte heller ta till sig levnadsberättelser från drabbade idag.

Till de partier som redan från början var emot vindkraft – en stor eloge till er. Till de partier som vänt i frågan när de förstått alla nackdelar med vindkraften – en stor applåd till er. Till de partier som fortfarande står med huvudet nerkört i marken och med skygglapparna på – det är dags att vakna nu.  

Jag, och säkerligen många med mig, kommer att hålla er personligt ansvariga om de här industriella vindkraftsindustrierna blir verklighet, och vi börjar må dåligt. Jag hoppas kommunen är förberedd på den massiva kritik och de stora mängder klagomål som kommer hagla in. Ni kan inte längre gömma er bakom juridiken och hävda att inget finns att göra då besluten vunnit laga kraft. Ni vet att det inte är sant. Ni har fått information om de kommuner i vårt land som lyckats stoppa lagakraftvunna beslut. Det är dags att ni är ärliga nu. Nu handlar det inte om att det inte går; det handlar om att ni inte vill.  

Jag hoppas ni är beredda att ta ansvaret?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa