Fortsatt goda resultat i medarbetarenkät

Regionrådet Angelica Katsanidou (S) är glad över flera av resultaten i årets medarbetarenkät.
Regionrådet Angelica Katsanidou (S) är glad över flera av resultaten i årets medarbetarenkät.

Under september-oktober genomförde Region Kalmar län en medarbetarenkät inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och utsatthet.

Debatt 9 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Syftet är att fånga medarbetarnas upplevelse och ge en samlad beskrivning av arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet, samt att stötta pågående arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Svarsfrekvensen är hela 83,5 procent vilket är ett väldigt högt deltagande. Det gläder mig mycket. Det är extra roligt att deltagandet är högt inom samtliga förvaltningar.

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år och sker i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Alla svar är anonyma.

Medarbetarna upplever alltjämt en hög motivation, en stor andel trivs med att gå till arbetet. Jämfört med förra enkäten är det fler som upplever ett bättre patientbemötande och fler instämmer i att det finns goda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Det är extra positivt att många fler medarbetare upplever en öppenhet i regionens kommunikation. Visst pekar enkäten ut både det som fungerar väl och utmaningsområden. Det är just därför vi genomför medarbetarenkäterna, för att kunna förbättra oss där det behövs. Arbetet med detta sker löpande i hela organisationen och kräver ingen särskild, enskild, handlingsplan som Moderaterna påstår.

Moderaterna har under året kommit med ett flertal krav på handlingsplaner och utredningar. De har talat vitt och brett om satsningar på löner, arbetsmiljö och karriärstegar. Men i deras budgetförslag finns inte en krona extra till satsningar på våra medarbetare. När det kommer till kritan är det bara ord och önskelistor.

Önska kostar ingenting, men riktiga medarbetarreformer kostar desto mer. 

Ämnen du kan följa