Förstör inte vår framtid med vindkraftverk!

Vi är inte emot vindkraft, men inte här! Så låter det från de flesta som uttalar sig i vindkraftsfrågan.

"275 meter höga vindkraftverk utgör ingen turistmagnet i den del av kommunen som många anser vara en av de vackraste – Uknadalen", skriver debattörerna och illustrerar med detta montage på hur dem tänkta vindkraftsparken i Falerum skulle kunna se ut.

"275 meter höga vindkraftverk utgör ingen turistmagnet i den del av kommunen som många anser vara en av de vackraste – Uknadalen", skriver debattörerna och illustrerar med detta montage på hur dem tänkta vindkraftsparken i Falerum skulle kunna se ut.

Foto: Bertil Persson/montage

Debatt2023-10-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med önskvärd tydlighet förklarar man vindkraftens olämplighet just här, underförstått att det skulle kunna passa där – på något ”annat” ställe. Det som är där för den ene är alltid här för någon annan. Kalla det gärna fegt om du vill då ställningstagandet är en omöjlighet.

I detta nu planeras det för en stor vindkraftspark i närheten av Falerum. Runt gränsen mellan Västerviks och Åtvidabergs kommuner har norska Fred Olsen Renewable planerat uppförande av Sveriges hittills största landbaserade vindkraftverk, 23 stycken, 275 meter höga.

Cirka 40 procent är tänkta att uppföras på Västervikssidan och således även i Kalmar län. Resterande ska Åtvidaberg och Östergötlands län husera (vilket vi lämnar därhän för nu).

Vindkraften utgör i huvudsak ett miljöproblem för de människor som blir boende i närheten:

 • Det görs mycket stora, och okänsliga, ingrepp i naturen vid anläggning av vägar, planer, 
  transformatorer och kabelgravar.
 • Väl uppe och i drift blir omgivningen helt förändrad. Ljud- och ljusstörningar blir det mest 
  påtagliga för de boende.
 • Så snart vindkraft planeras sjunker värdet på kringliggande fastigheter där man från 
  motsvarande anläggningar noterat värdeminskningar uppemot 40-50 procent. Det gör gjorda 
  amorteringar värdelösa och omöjliggör ytterligare belåning för till exempel en efterlängtad renovering.

Västerviks kommun har en hög ambition i gällande och planerade visionsdokument där man i stora ordalag pratar om livskvalitet, trygghet, lika villkor för alla medborgare samt inte minst kretslopp och miljö. Man framhäver gärna kommunens turistiska fördelar.

Det är inte livskvalitet att bli omgiven av ett vindkraftverk med ständigt blixtrande ljus och ett aldrig upphörande dunkande lågfrekvent ljud. 

Det är inte trygghet när ekonomin slås i spillror. 

Det är inte miljövänligt att sprida stora mängder plast från eroderande, oåtervinningsbara, rotorblad i närmiljön. Det är färg och mikroplaster som sprids i naturen för att slutligen hamna i vattendrag – och i våra kroppar.

275 meter höga vindkraftverk utgör ingen turistmagnet i den del av kommunen som många anser vara en av de vackraste – Uknadalen.

På sikt skapar den planerade vindkraftparken rekryteringsproblem, vilket minskar viljan att investera och driva företag. Skatteunderlaget minskar.

Denna del av Västerviks kommun är en port mot Östergötland – den fjärde storstadsregionen där kommunen har tillväxt att hämta. Vi kan erbjuda mycket för dem som vill bo och driva företag, inte minst turistverksamhet som därmed skulle kunna bli något på riktigt i stället för en liten notis i kommunens turistbroschyr.

Låt oss inte förstöra vår framtid!