Jämställd vård genom hela livet i mors dag-present?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många framsteg har gjorts som vi kan vara stolta över. Inte minst inom sjukvården. Men vi ska inte trona på fornstora dagar – uppdraget är inte slutfört. I Kalmar län ser vi bland annat brister och svårigheter att rekrytera inom förlossningsvården, och i södra länet är det långa väntetider till operation inom kvinnosjukvården.

Debatt 28 maj 2022 08:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Det finns områden med stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symtom, smärta samt reaktion på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får mindre påkostad sjukvård. Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Ändå får inte kvinnor lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt.

Ett annat exempel på en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom är endometrios. För den som drabbats innebär det inte bara stor smärta, utan också perioder av sjukskrivningar, försök till olika medicinska behandlingar och upprepade kirurgiska ingrepp med påverkan på vardagen. En jämställd vård kräver att kvinnors smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnosjukdomar. Det krävs också ett nationellt kunskapslyft om kvinnosjukdomar inom primärvården. Detta samtidigt som primärvården får en större andel av sjukvårdens totala budget med ett mål om minskade väntetider.

 

Många regioner satsar stort för att rekrytera och behålla medarbetare samt leva upp till målsättningen om en barnmorska per födande. Men i Kalmar län ser det inte lika ljust ut. Över lag är det svårt att hitta barnmorskor som vill arbeta inom regionen. I Västervik är knappt hälften av tjänsterna tillsatta. Resten hyrs in och till sommaren kommer sjuksköterskor att täcka upp på BB och gyn. Regionen måste bli bättre på att attrahera, rekrytera och inte minst behålla erfarna barnmorskor för att trygga förlossningsvården i länet.

Vården måste även förbättra möjligheterna att förebygga, följa upp och behandla förlossningsskador. Därför vill vi att förlossningsvården ska stärkas vad gäller möjligheterna till kontinuitet, jämlik vård samt uppföljning och återkoppling. Födande kvinnor ska ha tillgång till samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

 

Alla kvinnor genomgår klimakteriet – men hur mycket och på vilket sätt man påverkas skiljer sig. Det symtom som nog flest känner till är svettningar och vallningar, och upp till tre av fyra kvinnor får just dessa symtom. Men klimakteriet är så mycket mer än bara vallningar. Då östrogenproduktionen minskar ökar risken för benskörhet, som ökar risken för frakturer. Det ökar även risken för hjärtinfarkt och åderförkalkning. Vi vill att det tas fram nationella riktlinjer som förbättrar klimakterievården i hela Sverige. Syftet är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder.

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är de långa väntetiderna i vården, ojämställdheten i delar av vården och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Inte andra partier. Vi är alternativet för dig som vill förbättra vården för kvinnor genom hela livet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa