Vi företagare vill vara med och påverka

Rekrytering av rätt personal, stabil elförsörjning och bättre infrastruktur är några områden som pekas ut som viktiga för att ge företagen bättre förutsättningar i en debattartikel signerad av flera företagare.

Debatt 4 januari 2022 07:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har fått en ny statsminister och en ny regering och i alla politiska läger laddas det upp för arbetet med att vinna röster i valet i september 2022. Vi är inte politiker utan företagare. Vi vet att politikers beslut har stor inverkan på våra verksamheter. Kloka politiska beslut kan skapa goda förutsättningar för oss att utvecklas och växa, däremot kan vissa beslut få långtgående negativa konsekvenser som påverkar våra företags möjligheter stort. Därför vill vi komma med en uppmaning till alla er politiker, på alla nivåer: Prata med oss! Lyssna och försök förstå vår verklighet. Vi vill vara en aktiv och konkret del i att göra era politiska uppdrag bättre genom att ge vår syn på konsekvenserna av de politiska innehållet. 

Många frågor är just nu mycket stora utmaningar för oss. Höga drivmedelspriser, brist på material och höga fraktkostnader är några av dem. När ni politiker tar vår oro på allvar, så kommer vi tillsammans att kunna skapa bättre förutsättningar för att driva våra bolag, och Sverige, framåt.

Vi vill trycka på några oerhört viktiga områden där förändring är nödvändig.

Lättare att hitta rätt personal:

undefined
"Prata med oss", uppmananar företagarna, som hoppas på dialog med politikerna.

Att hitta rätt personal att anställa är en stor utmaning. Lyckas vi inte med att hitta personer att anställa kommer vi inte att kunna utveckla våra företag i den takt som behövs för att möta behoven på en tufft konkurrensutsatt marknad. Vi är många som har exempel på att tilltänkt personal tackar nej till jobb för att det inte ”lönar” sig tillräckligt. Det måste bli större skillnad på att jobba, än att inte göra det. Satsa mer på yrkesutbildning, såväl på gymnasienivå som yrkesvux och inom yrkeshögskolan. Yrkeskunnande är mycket efterfrågat. Stärk utbildningssamverkan inom länet, så att kommunerna tillsammans kan tillhandahålla även smalare yrkesutbildningar som vi företag behöver för att kunna finnas i länet.

Stabil elförsörjning:

Tillgången på el är helt nödvändig för att vi som företagare ska kunna agera i omställningen av Sverige. För att våga göra investeringar måste vi kunna lita på att elen levereras tryggt och stabilt, till en rimlig kostnad och att den finns i tillräcklig mängd i vår närhet. Vi ser att politiker behöver ta krafttag i frågor rörande miljöprövning och tillståndshantering av verksamheter. Handläggningstiderna måste kortas rejält och den oförutsägbarhet som nu präglar dessa processer måste få ett slut.

Bättre infrastruktur:

En faktor som håller tillbaka utvecklingen i Kalmar län är bristerna i infrastrukturen. Det påverkar såväl möjligheterna att få fram gods i rätt tid som att möjliggöra en vettig arbetspendling för vår personal. Satsa gärna på tåg, men glöm inte våra vägar. Nya satsningar är bra, men glöm inte det eftersatta underhållet. Det finns ett ansvar för dessa frågor nationellt och regionalt. Men glöm inte bort den lokala infrastrukturen som vi företagare ofta är väldigt beroende av.

Det här vara några konkreta områden där vi som företagare vill se politiskt mod och handlingskraft. Men det finns fler frågor där vi gärna vill ge vår bild av verkligheten. Så tveka inte att ta kontakt med oss!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa