Företagande är en färdighet som måste läras

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att öka kvinnors företagande. Det är förkastligt, med tanke på att Sverige är landet inom OECD med sämst villkor för småföretagare.

Att driva företag är en färdighet som måste förvärvas genom eget utövande. Därför är det viktigt att politiker och tjänstpersoner som tar beslut om villkor för egna företagare, själva har en erfarenhet att luta sig emot, menar skribenten.

Att driva företag är en färdighet som måste förvärvas genom eget utövande. Därför är det viktigt att politiker och tjänstpersoner som tar beslut om villkor för egna företagare, själva har en erfarenhet att luta sig emot, menar skribenten.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Debatt2023-08-18 06:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till skillnad från andra länder saknas en bolagsform anpassad för ägarledda mindre företag. Vidare är insolvenslagstiftningen under all kritik. Om du misslyckas och går i konkurs, är risken överhängande att du slutar som livstidsgäldenär, med utmätning ned till existensminimum till livets slut. 

I Sverige finns tre företagsformer. Det är enskild firma i olika varianter, ekonomisk förening och aktiebolag. Enskild firma är inget företag, bara ett klartecken för enskilda personer att driva näringsverksamhet under obegränsat personligt ansvar. Att anställa någon som enskild företagare är att jämställa med att adoptera andra vuxna människor. Aktiebolaget är utformat för storföretag. Jag driver själv aktiebolag och har samma juridiska ansvar som en hel börsnoterad koncern. Andra länder har en särskild bolagsform för småföretagare. Exempel är tyska GmbH, brittiska Ltd och LLC i USA. 

Det här är känt sedan länge. Utredning efter utredning har konstaterat att det behövs en bolagsform för småföretagare och att insolvenslagstiftningen måste ändras. Men ingenting görs, oavsett vilka partier som sitter vid makten. 

Anledningen till att det inte blir några förändringar är att flertalet politiker och tjänstepersoner aldrig har haft eget företag som hela sin försörjning. De har på sin höjd satt guldkant på tillvaron med ett hobbyföretag vid sidan om en anställning. Företagande är en färdighet som bara kan läras genom eget utövande, ungefär som att cykla. 

Följden blir att det sprids en massa lögner om företagarnas villkor. Den mest spridda och mest skadliga är att små företag har lägre kostnader och därför kan sälja sina varor eller tjänster billigare. Alla som studerat företagsekonomi vet att sanningen är den motsatta. I Sverige gäller i princip samma lagar och regler, skatter och avgifter för stora och små företag, för offentliga och privata verksamheter. Stora organisationer existerar endast och enbart för att de skapar skalfördelar som sänker kostnaderna per producerad enhet eller timme. 

Ett råd till dig som funderar på att starta eget företag. Fråga rådgivaren om han eller hon någonsin tagit ansvar för hela sin försörjning i eget företag. Är svaret nej, res dig upp och gå. Klåpare kan leda dig i fördärvet.