Förbättring av näringslivsklimatet i Kalmar län – en nödvändighet

Länet kämpar med låga betyg i Svenskt näringslivs senaste mätning av näringslivsklimatet, skriver SD.

Länet kämpar med låga betyg i Svenskt näringslivs senaste mätning av näringslivsklimatet, skriver SD.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-05-24 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Kalmar län står vi inför betydande ekonomiska utmaningar, vilket framgår tydligt i Svenskt Näringslivs senaste rapporter samt lokala enkäter bland företagare. Medan andra regioner i Sverige ser en förbättring av det lokala näringslivsklimatet, kämpar Kalmar län med lågt betyg i sammanfattande omdömen och en växande oro över brottslighet och brist på infrastruktur. Dessa faktorer skapar ett hämmande klimat för både nuvarande företagare och potentiella nyetableringar.

Först och främst är det akut att adressera frågan om brottslighet och otrygghet som påverkar företagen direkt och indirekt. Enligt rapporter från Svenskt Näringsliv har otryggheten kostat näringslivet i Kalmar län två miljarder kronor det senaste året, vilket är pengar som kunnat investeras i företagsutveckling istället för att täcka förluster från brott​.

Samtidigt visar en nyligen genomförd enkät att företagen ger regionens infrastruktur lägst betyg i landet. Infrastruktur är en kritisk faktor för företagens möjligheter att växa och förbättrad tillgänglighet skulle inte bara stödja nuvarande företag utan även locka nya investeringar till regionen​​.

Mot denna bakgrund är de initiativ som presenteras i vår riksdagsmotion om förbättrad infrastruktur i Kalmar län, både välkomna och nödvändiga. Förslaget innebär inte bara en utbyggnad av vägnät och tågförbindelser utan även en satsning på säkerheten och framkomligheten på vägar som är avgörande för regionens näringsliv​​.

Vi anser att det är av yttersta vikt att sådana förslag inte bara stannar vid papperet utan implementeras snabbt och effektivt. Forskning visar att förbättringar i det lokala företagsklimatet har en direkt positiv effekt på jobbtillväxt. En procentuell ökning i positiva omdömen om företagsklimatet är kopplad till en ökning av jobbtillväxten med nästan lika mycket. Det innebär att varje liten förbättring i företagsklimatet kan leda till reell ekonomisk tillväxt​​. Därför är det avgörande att både lokala och nationella beslutsfattare tar företagens oro på allvar och arbetar proaktivt för att förbättra förhållandena i Kalmar län. Det är dags att sätta ord till handling och säkerställa att Kalmar län kan erbjuda ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat som möter både dagens och framtidens utmaningar.

Riksdagsledamot Kalmar (SD) Johnny Svedin

Riksdagsledamot Oskarshamn (SD) Mattias Bäckström Johansson