Förändringarna skapar ett mer robust system

Svar på insändare och öppna brev som nyligen publicerats om förändringar i kollektivtrafiken.

Debatt 8 maj 2023 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åtgärder för att stärka möjligheterna till arbetspendling och regionförstoring kommer alltid att vara en prioritet för länstrafiken och Region Kalmar län. En förutsättning för det är att resenärerna kan lita på att de tar sig fram i tid. 

Tjustbanan har under en längre tid varit så pass eftersatt och nedprioriterat av Trafikverket att resenärerna har helt enkelt inte kunnat lita på att de kommer fram i tid. I stället har resenärer fått åka ersättningsbussar. När man ersätter en inställd resa och sätter in ersättningsbuss blir det ofta långa väntetider då dessa fordon beställs med kort varsel. 

Det är vår förhoppning att vi genom att direkt sätta in bussar i stället för ett antal avgångar på Tjustbanan kommer kunna skapa ett mer robust system. Nu får vi en mer stabil tidtabell som våra resenärer kan lita på. Det är dock ingen hemlighet att det är ett beslut vi i grunden inte vill ta. Kostnadsläget i samklang med Trafikverkets underlåtenhet och högerregeringens avsaknad av stöd till landets regioner innebär måste vi i Region Kalmar län måste göra mer för att säkra finansieringen av trafiken. Vi står ensamma i ett tufft läge som dessvärre kräver tuffa beslut. 

Vi kommer fortsätta att göra allt i vår makt för att sätta press på Trafikverket för att få till en upprustning och att den ska vara klar till dess att de nya tågen kommer 2027. Vi vill se en stärkt Tjustbana men regelbundna och pålitliga avgångar och ankomster. Samtidigt vill vi se till att stärka kollektivtrafiken på andra håll i norra länet exempelvis mellan Västervik och Valdemarsvik. Vi kommer fortsätta att göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för trafiksäkra, tillförlitliga och tillgängliga förbindelser i hela Region Kalmar län.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa