Finns det en dold agenda för flygplatsen?

Vänsterpartiet Västervik har länge försökt att få svar på flera frågor rörande Västerviks flygplats. Tyvärr har vi inte lyckats få de svar som vi anser att medborgarna i kommunen har rätt till.

Varför satsas det pengar på en flygplats som de allra flesta kommuninvånare saknar användning av? frågar sig skribenten.

Varför satsas det pengar på en flygplats som de allra flesta kommuninvånare saknar användning av? frågar sig skribenten.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-10-22 06:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senast ställde vi följande frågor på kommunfullmäktige till kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson, utan att få tillfredställande svar.

  • Hur mycket har flygplatsen kostat skattebetalarna de senaste tio åren?
  • Hur ser avtalet ut med den person som är arvoderad för att vara flygplatsansvarig? Vad reglerar hans ersättning?
  • Skog har olovandes fällts runt flygplatsen av en privatperson. Varför har inte kommunen polisanmält åverkan på deras mark? Denna åverkan pågick under i alla fall en vecka, varför märkte inte flygplatsansvarig av detta?

När ovan frågor ställs så får vi inga raka svar. Hur kommer det sig? Varför satsas det fortfarande pengar på en flygplats som regionen tydligt har sagt sig sakna behov av för att landa med ambulansflyg på? Varför satsas det pengar på en flygplats som de allra flesta kommuninvånare saknar användning av? 

Vi i Vänsterpartiet anser att marken kan användas till bättre saker än att privata flygplan ska kunna ha någonstans att landa. Omvandla den till industrimark samt bygg solcellspark istället samt satsa på den drönarverksamhet som redan finns på platsen. 

Framför allt har Västerviks kommuninvånare rätt till att få reda på hur mycket av deras skattepengar som spenderas på en flygplats som (knappt) någon av oss vill ha. Denna ovilja att svara på frågor leder lätt till misstanken om att det finns en dold agenda.