Fantastiskt arbete för hemlösa – men vad gör kommunen?

Under kommunfullmäktige den 3 april så besöktes fullmäktige av den ideella organisationen Vinternatt, som ger stöd och sovplats åt kommunens hemlösa medborgare.

Pauli och Linda Åkerman driver den ideella verksamheten Vinternatt för hemlösa i Västervik, ett projekt som inte borde hänga på ideella krafter utan ligga under kommunens ansvar, menar debattörerna.

Pauli och Linda Åkerman driver den ideella verksamheten Vinternatt för hemlösa i Västervik, ett projekt som inte borde hänga på ideella krafter utan ligga under kommunens ansvar, menar debattörerna.

Foto: Karin Hertz

Debatt2023-04-05 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där ställdes fullt adekvata frågor, som till exempel hur kommunen ser på bristen för möjlighet till boende för människor i aktivt missbruk och en önskan om att kommunen genom enheten för arbete och kompetens skulle sänka kraven på människor för att ge dem möjlighet till mat i magen och en säng att sova i. "Tyvärr inte", svarade socialnämnden, "det går inte".

Socialisterna Välfärdspartiet vill börja med att säga att det är ren galenskap att ett aktivt missbruk innebär att man inte kan förvänta sig möjlighet till mat och värme. För att få försörjningsstöd så ska man stå till arbetsmarknadens förfogande. Hade det varit så lätt att sluta knarka och dricka för att någon säger åt en att klippa sig och skaffa ett jobb, så hade det knappast funnits några missbrukare för det är ett hårt liv att leva. 

Det finns ett stort antal människor i vårt samhälle som faller utanför vårt skyddsnät. Det kan bero på sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk. Här bör vi alla vara ödmjuka, för vem som helst av oss kan hamna där om livet på olika sätt drabbar oss. Enligt SoL (Socialtjänstlagen) ska kommunens invånare genom då till exempel ekonomiskt bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad det innebär är inte helt tydligt, men för oss i Socialisterna är en varm säng givet i sammanhanget. Att få åtminstone sina basala behov tillgodosedda. 

Det ideella arbete som Vinternatt gör är fantastiskt och förtjänar respekt, men det borde inte falla på ideella krafter att tillförsäkra kommunens invånare en skälig levnadsnivå, utan kommunens.