Familjen är grundstenen i ett tryggt samhälle

Allting börjar i familjen, skriver Gudrun Brunegård (KD) och redogör för de mjuka värden som hennes parti vill lyfta fram inför nästa års val.
Allting börjar i familjen, skriver Gudrun Brunegård (KD) och redogör för de mjuka värden som hennes parti vill lyfta fram inför nästa års val.

Mjuka värden kan låta avlägset när skjutningar och våld dominerar i nyhetssändningarna. Men just därför behöver vi lyfta fram de mjuka värdena desto tydligare. Kristdemokraterna står fast vid de mjuka värdena som ligger alla människor allra närmast.

Debatt 13 september 2021 05:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allting börjar i familjen. Trygga och kärleksfulla familjer är grundstenen i ett tryggt samhälle. Det viktigaste brottsförebyggande och hälsofrämjande arbetet i samhället sker i familjen, genom att föräldrar i kärlek sätter gränser, ger stöd och är goda förebilder. Det är i familjen som barnet lär sig goda värderingar och lär sig att lösa konflikter. Där familjer har upphört att fungera, upphör med tiden även samhället att fungera.

Att ge familjer stöd och förutsättningar så att de verkligen kan fungera, och så att föräldrarna kan ta sitt ansvar för barnens fostran, är därför en viktig uppgift. Andra partier vill att myndigheter helt ska ta över föräldrarnas ansvar och att politiker ska bestämma hur familjerna ska leva. Vi kristdemokrater tror inte på det. De som bäst kan avgöra hur pusslet med familjeliv och arbete ska lösas är föräldrarna själva.

Ingen kan ha missat att vi kristdemokrater också har ett mycket starkt engagemang för att sjukvården ska fungera. Det har vi därför att den enskilda människan aldrig är så utsatt som när hon drabbas av sjukdom. 

I mötet med vården ställs frågan om människans värdighet på sin spets. Idag är hon utlämnad till ett system där resultaten och väntetiderna skiljer sig åt kraftigt beroende på postnummer. Slumpen styr, inte människors behov. Vi vill se en jämlik vård i Sverige – och vägen dit går genom att staten tar över ansvaret för sjukvården. Det enda rimliga är att alla har samma möjligheter att få god vård, oavsett var i landet man bor.

Omsorgen om den enskilda människans värdighet gör också att vi prioriterar äldreomsorgen högt. Coronapandemin har lika smärtsamt som tydligt visat på stora brister i dagens svenska äldreomsorg. 

Vi vill se fler medarbetare med högre medicinsk kompetens i äldreomsorgen. Och vi agerar. Vi har i riksdagen samlat en majoritet för en satsning på fyra miljarder kronor årligen till höjd kompetens och bättre kontinuitet. Vi har föreslagit en äldreboendegaranti och ett investeringsstöd för att få fram fler äldreboendeplatser. Alla ska kunna åldras med värdighet.

Alla ska kunna åldras i trygghet. Vi var det första partiet som finansierade lika skatt för löntagare och pensionärer, så att inte pensionärer ska betala mer skatt än vad de som arbetar betalar.

Vi vill också utjämna skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner. Att kvinnor får lägre pension är i många fall ett resultat av att de har varit föräldralediga längre och förvärvsarbetat mindre när barnen var små. Att stärka kvinnors pensioner är inte enbart ett sätt att förbättra den enskildas privatekonomi. Det är också ett sätt att uppvärdera föräldraskapet och föräldraansvaret. Samhället är helt beroende av den stora insats som föräldrar gör. Allting börjar som sagt i familjen.

Ämnen du kan följa