Fältverksamheten behöver förstärkas i vår i kommun

Under de senaste åren har det retoriskt varit konsensus i politiken gällande behovet av förebyggande insatser för barn och unga i kommunen. Gemensamt har vi fattat beslut om att inrätta en egen styrgrupp kring just detta.

"Att utöka antalet fältarbetare skulle öka möjligheten att nå grupper av barn och unga som är svåra att nå, som till exempel barn och unga med missbruksproblem, som befinner sig i kriminalitet, som lever i hederskontext, har normbrytande beteenden eller har psykisk ohälsa", skriver debattörerna.

"Att utöka antalet fältarbetare skulle öka möjligheten att nå grupper av barn och unga som är svåra att nå, som till exempel barn och unga med missbruksproblem, som befinner sig i kriminalitet, som lever i hederskontext, har normbrytande beteenden eller har psykisk ohälsa", skriver debattörerna.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2023-06-14 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har fått till oss vilka behov som finns för att stärka arbetet och har i vår budget också tillskjutit pengar som ska gå till just detta. Resurser som avsätts till fältverksamhet påverkar möjligheterna att i ett tidigt skede identifiera barn och unga i behov av stöd och hjälp. För att nå barn, unga och deras familjer tidigt har socialförvaltningen lyft behovet av ytterligare två fältarbetare. 

Idag finns två fältarbetare anställda i kommunen vilket leder till en sårbarhet i fältarbetet. Fältarbetarna fyller en viktig funktion i kontakten med våra barn och unga. De rör sig på platser där barn och ungdomar befinner sig, alla dagar i veckan vid alla tider på dygnet för att skapa en trygg miljö och för att minska utanförskapet. De utbildar och sprider kunskap om bland annat psykisk hälsa, alkohol, narkotika, tobak och spel. 

Att utöka antalet fältarbetare skulle öka möjligheten att nå grupper av barn och unga som är svåra att nå, som till exempel barn och unga med missbruksproblem, som befinner sig i kriminalitet, som lever i hederskontext, har normbrytande beteenden eller har psykisk ohälsa. 

Vi anser att fältverksamhetens förebyggande arbete gentemot barn och unga är av största vikt och ska prioriteras. Dessa viktiga medel lyser med sin frånvaro i den budget som Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Westervikspartiet och Kristdemokraterna har ställt sig eniga kring. Därför tillskjuter vi medel för ytterligare två fältassistentstjänster i vårt gemensamma budgetförslag.