Centerns uppgifter tyder på okunnighet

Svar på debattsvaret "Beslutet strider mot energi- och klimatstrategin" den 2 december.

Debatt 4 december 2021 06:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i VT målar Centerns företrädare upp en bild av att kraftverksindustrin i Tribbhult tagit stor miljöhänsyn och anpassat planerna så att skadorna på naturen ska begränsas så långt som möjligt. 

Tjust Fågelklubb, som jobbat sedan 2014 med inventeringar i området och lämnat en rad synpunkter till olika myndigheter i ärendet, är av en helt annan uppfattning. Statkraft har hela tiden med näbbar och klor slagits för att få bygga så många verk som möjligt.  När fullmäktige tog sitt beslut om veto, var ärendet inte färdigbehandlat i Mark- och miljödomstolen och något tillstånd fanns således inte.

Både Tjust Fågelklubb och Statkraft har överklagat Miljödelegationens (länsstyrelsen) beslut om 16 verk. Vi anser att företagets ansökan tar alldeles för liten hänsyn till bland annat storlom, tjäder, orre och fladdermöss. Vi bedömer att vi hade haft goda möjligheter att få bort ytterligare ett antal kraftverk. 

Var skribenterna till insändaren fått uppgifterna om ”flygkorridor för exempelvis örnar” eller ”minskade störningar för småfåglar genom större avstånd mellan verken” är oklart och tyder på okunnighet. Dessutom pekar de på ”större hänsynstagande till fladdermössens levnadsvillkor”. Vår skarpaste kritik i överklagan är just att de 16 verken tog alldeles för liten hänsyn till fladdermössen, där flera av det drygt 10-tal påträffade arterna är sällsynta och strikt skyddade.

Enligt vår uppfattning finns inga områden i Västerviks kommun som lämpar sig vindkraftsindustri, undantaget redan exploaterade områden.  De områden som kan komma att pekas ut av politikerna är nämligen de mest glesbefolkade och därmed de mest värdefulla för störningskänsliga arter. Storlommar, pilgrimsfalkar och örnar har nämligen inte rösträtt!

Det finns annat med anknytning till insändaren som inte har med fågellivet att göra, men som man ändå som medborgare kan fundera över. Varför röstade Centerns företrädare för ett veto i kommunstyrelsen, men mot ett sådant i fullmäktige? Man behöver inte vara benägen att tro på konspirationsteorier för att komma fram till att svaret med stor sannolikhet är påtryckningar (markägarintressen, vindkraftsindustrin, Centern på region- och riksplanet).


 
 
 
 
 
 
Vindkraft i Tjust

Misstänkt artskyddsbrott vid vindkraft nobbas av kommunen – trots att mer tjäder har hittats

Misstänkt artskyddsbrott vid vindkraft nobbas av kommunen – trots att mer tjäder har hittats

"Den utsikten kommer att finnas i ögonvrån" • Han släpper sin mark till vindkraften • Får väg och årligt arrende

"Den utsikten kommer att finnas i ögonvrån" • Han släpper sin mark till vindkraften • Får väg och årligt arrende
Visa fler
Kommentera
Läs mer!

Insändare: Bedrövligt att se lobbyismen för vindkraft

Bedrövligt att se lobbyismen för vindkraft

Svaret från Liberalerna om SD: "Onödig kommentar"

Svaret från Liberalerna om SD: "Onödig kommentar"
Visa fler
Ämnen du kan följa