Centerns uppgifter tyder på okunnighet

Svar på debattsvaret "Beslutet strider mot energi- och klimatstrategin" den 2 december.

Debatt 4 december 2021 06:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i VT målar Centerns företrädare upp en bild av att kraftverksindustrin i Tribbhult tagit stor miljöhänsyn och anpassat planerna så att skadorna på naturen ska begränsas så långt som möjligt. 

Tjust Fågelklubb, som jobbat sedan 2014 med inventeringar i området och lämnat en rad synpunkter till olika myndigheter i ärendet, är av en helt annan uppfattning. Statkraft har hela tiden med näbbar och klor slagits för att få bygga så många verk som möjligt.  När fullmäktige tog sitt beslut om veto, var ärendet inte färdigbehandlat i Mark- och miljödomstolen och något tillstånd fanns således inte.

Både Tjust Fågelklubb och Statkraft har överklagat Miljödelegationens (länsstyrelsen) beslut om 16 verk. Vi anser att företagets ansökan tar alldeles för liten hänsyn till bland annat storlom, tjäder, orre och fladdermöss. Vi bedömer att vi hade haft goda möjligheter att få bort ytterligare ett antal kraftverk. 

Var skribenterna till insändaren fått uppgifterna om ”flygkorridor för exempelvis örnar” eller ”minskade störningar för småfåglar genom större avstånd mellan verken” är oklart och tyder på okunnighet. Dessutom pekar de på ”större hänsynstagande till fladdermössens levnadsvillkor”. Vår skarpaste kritik i överklagan är just att de 16 verken tog alldeles för liten hänsyn till fladdermössen, där flera av det drygt 10-tal påträffade arterna är sällsynta och strikt skyddade.

Enligt vår uppfattning finns inga områden i Västerviks kommun som lämpar sig vindkraftsindustri, undantaget redan exploaterade områden.  De områden som kan komma att pekas ut av politikerna är nämligen de mest glesbefolkade och därmed de mest värdefulla för störningskänsliga arter. Storlommar, pilgrimsfalkar och örnar har nämligen inte rösträtt!

Det finns annat med anknytning till insändaren som inte har med fågellivet att göra, men som man ändå som medborgare kan fundera över. Varför röstade Centerns företrädare för ett veto i kommunstyrelsen, men mot ett sådant i fullmäktige? Man behöver inte vara benägen att tro på konspirationsteorier för att komma fram till att svaret med stor sannolikhet är påtryckningar (markägarintressen, vindkraftsindustrin, Centern på region- och riksplanet).


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"
Visa fler
Läs mer!

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Insändare: Vindkraftsmotståndare borde inte få köpa elbil!

Vindkraftsmotståndare borde inte få köpa elbil!

Debatt: Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!
Visa fler