Fågelklubben säger nej till all vindkraft i Västervik

Alltsedan vindkraftverken i Blekhem byggdes har Tjust Fågelklubb varit engagerad i frågan om vindkraft i kommunen. Föreningens omfattande arbete var avgörande för att projektet i Tindered/Hjulby stoppades och likaså har våra inventeringar och synpunkter haft stor betydelse för att vindkraftsutbyggnaden i både Tribbhult och Lervik bantats avsevärt.

Debatt 8 januari 2022 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför är då fågelklubben så engagerad och så starkt emot vindkraftsutbyggnad i Västerviks kommun? 

Det viktigaste skälet är att ett flertal arter riskerar att få sin livsmiljö förvandlad till ett industrilandskap. De områden som exploatörerna nu riktar sina blickar mot är de mest glesbefolkade och därmed också de mest lämpliga för känsliga och hänsynskrävande arter. Örnar, berguv och andra ugglor, hönsfåglar och storlom är några av de arter som förlorar sin livsmiljö. Det är inte bara själva kraftverken som med buller och ljus tar plats, utan nya vägar och ledningar ska dras. Den relativa ostördhet som präglat dessa områden kommer att försvinna. Trots att ett brutalt hyggesskogsbruk haft stora negativa konsekvenser finns stora naturvärden kvar, bland annat på grund av att annan störning ofta är minimal. Till detta kommer också den fågeldöd som direkta kollisioner med kraftverken innebär.

Granskar man de kraftverksprojekt som efter Tribbhult har dykt upp, handlar det om Storsjön väster om Ankarsrum, Odensvi/Blackstad nära gränsen mot Kinda och Vimmerby och nu senaste ett område sydväst om Falerum i Uknadalen på gränsen till Åtvidabergs kommun. Alla dessa, inklusive Tribbhult, är glesbefolkade områden av stor betydelse för fågellivet. När nu en ny vindkraftsplan skall upprättas av Västerviks kommun är risken uppenbar att det är sådana områden som blir intressanta, eftersom konflikterna med närboende och därmed protesterna minskar. 

Självklart ska ingen människa få sin livsmiljö förstörd, men vi menar att detta även gäller storlommar, tjädrar, berguvar med flera. En av fågelklubbens viktigaste uppgifter är att driva fågelskyddsfrågor och därför säger vi ett absolut nej till all vindkraft i Västerviks kommun. Detta gäller även vindkraftverk till havs, men där handlar det i första hand om riskerna för massdöd av nattflyttande småfåglar, något som vi får återkomma till.

Vi uppmanar alla som tycker att den här frågan är viktig att granska det förslag till ny vindkraftsplan som nu är under utredning och dessutom avkräva alla partier som är representerade i Västerviks kommun att inför valet i höst deklarera var de står i vindkraftsfrågan.

 

Magnus Kasselstrand

Larsgunnar Nilsson

Fågelskyddsansvariga

Tjust Fågelklubb


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa