Europasamarbetet behövs på många sätt mer än någonsin

EU behöver fokusera på frågor där det finns behov av gemensamma lösningar, skriver debattörerna.

EU behöver fokusera på frågor där det finns behov av gemensamma lösningar, skriver debattörerna.

Foto: Montage: Yves Logghe TT/Malin Stenström

Debatt2024-05-01 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Europasamarbetet behövs på många sätt mer än någonsin. Men då kräver det att EU också klarar av att fokusera på frågor där det finns behov av gemensamma lösningar. Detaljregleringar av medlemsländernas arbetsmarknader hör inte dit. Socialdemokraternas stränga krav på ett ”mer socialt Europa” banar tyvärr väg för mer av EU-regleringar på svensk arbetsmarknad.

Att EU-regler om dygnsvila ställt till problem för brandmän, ambulanspersonal och personliga assistenter har många noterat via medierapportering. Det handlar om det 20 år gamla arbetstidsdirektivet som EU-kommissionen klagat på att Sverige inte följer som avsetts. Vilket lett till problem för arbetsmarknadens parter, och nya tolkningar av bestämmelserna. Upplägget att arbeta mycket i korta perioder, och sedan kompenseras genom sammanhängande ledighet, anses inte längre vara okej.

Orimligt. Och tolkningen förstör mest för de yrkesgrupper som direktivet en gång skrevs för att värna. Moderaterna går därför till val på att arbetstidsdirektivet ska rivas upp. Om något har blivit fel är den naturliga slutsatsen att det ska ändras. Och här har det uppenbarligen blivit så fel det kan bli.

Det finns två mer generella lärdomar att dra av de problem som uppstått.

För det första: Konsekvenserna av EU-lagstiftning blir ofta synlig först långt i efterhand. Därför bör försiktighetsprincipen alltid tillämpas. Det återstår exempelvis att se hur EU-direktivet om minimilöner, som kommit på plats den här mandatperioden, långsiktigt påverkar svensk lönebildning.

För det andra: EU är ytterst sällan rätt insats för att hantera arbetsmarknadsfrågorna. Europas olika arbetsmarknader fungerar på olika sätt, och präglas av olika traditioner. När gemensamma EU-regler för exempelvis lönebildning tas fram är Sverige, och vår arbetsmarknadsmodell, extra sårbar. Detta varnade vi moderater för när EU:s så kallade sociala pelare antogs, hösten 2017.

Socialdemokraterna och deras toppkandidat Heléne Fritzon verkar oförmögen att se de här orsakssambanden. I stället eldar de på för nya EU-initiativ inom arbetsmarknadsområdet. Moderaterna tror på Europasamarbetet, men vet också att medlemsländernas arbetsmarknader fungerar på olika sätt och kräver olika lösningar. Därför föreslår vi att arbetstidsdirektivet revideras.

Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker

Hanne Lindqvist (M)
Oppositionsråd Kalmar

Harald Hjalmarsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Västervik

Ulrik Brandén (M)
Kommunalråd Mörbylånga

Åsa Ottosson (M)
Gruppledare Mönsterås

Anders Svensson (M)
Gruppledare Högsby

Carl Malgerud (M)
Oppositionsråd Borgholm

Daniel Lindvall (M)
Oppositionsråd Nybro

Malin Sjölander (M)
Regionråd

Måns Linge (M)
Kandidat i EU-valet, Kalmar län

Marianne Hennel (M)
Kandidat i EU-valet, Kalmar län