En obehaglig sanning – fågelmassaker i skogen

Det våldsamma angreppet på artskyddet i skogen efter det att EU-domstolen sågat svenska myndigheters och domstolars tolkning av artskyddsförordningen, är både upprörande och obehaglig. Det har raljerats om att nu ska varje talgoxe och bofink skyddas och det har påståtts att inget skogsbruk är möjligt.

Avverkning under häckningstid innebär innebär ett massdödande av fågelägg- och ungar, menar företrädare för Tjust Fågelklubb, som tycker det är självklart att artskyddet ska stärkas, inte försvagas.

Avverkning under häckningstid innebär innebär ett massdödande av fågelägg- och ungar, menar företrädare för Tjust Fågelklubb, som tycker det är självklart att artskyddet ska stärkas, inte försvagas.

Foto: Kerstin Joensson

Debatt2022-02-21 20:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar inte om enstaka talgoxar, utan istället om att förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald och att komma tillrätta med ett djupt oetiskt massdödande av fågelungar/ägg. 2021 anmäldes 284 860 hektar för avverkning. En rimlig uppskattning är att minst 200 000 hektar avverkades. Vi vet inte hur stor andel som avverkades från slutet av april till början av augusti, men en försiktig gissning kan vara 10 procent – alltså 20 000 hektar. Antalet fågelpar i en hektar blandskog är cirka 8,6 och barrskog 5 par. Lågt räknat lägger varje par 4 ägg (men till exempel blåmes kan lägga upp till 18 ägg!) Det är det här det handlar om, inte enstaka talgoxar.

När skogsmaskiner kör in och avverkar under häckningstid är massakerns omfattning 20 000 x 6 (rimligt medel) x 4 = 480 000 förstörda ägg och dödade fågelungar. Troligen är siffran mellan en halv till en miljon. Hur har detta kunnat pågå år efter år? Svaret är att den svenska skogsindustrin, skogs- och markägarintresse och dess politiska företrädare, har mycket stora ekonomiska och personella resurser och har därmed kunnat bedriva en massiv kampanj och lobbyverksamhet för att kunna fortsätta kalhyggesbruket och göra ekonomiska vinster.

Nu samlas samma krafter i en närmast hysterisk kamp för att förhindra att artskyddet stärks i linje med EU:s lagstiftning. Företrädare för skogsindustrin räknar ut att det kommer att kosta 5 miljarder, företrädare för skogsägarna kan inte längre avverka som de vill, företrädare för Moderaterna vill att fridlysningsbestämmelserna inte ska gälla skogs- och lantbruket, företrädare för Centern tycker att man ska lägga sig på absolut lägsta EU-nivå och har lyckats avskaffa nyckelbiotoperna, företrädare för Södra Skogsägarna vill få bort avverkningsanmälningarna från Skogsstyrelsen nätsidor och så vidare.

Politikerna har ett stort ansvar och hade naturen haft rösträtt hade ovan nämnda partier inte fått några röster, undantaget möjligen barkborrarnas ,med tanke på all gran som erbjuds dem. Istället för alla alarmistiska debattartiklar som har till syfte att motverka stärkt artskydd, borde politikerna ta avstånd från de omoraliska brukningsmetoder och det oetiska förhållningssätt skogsindustrin, skogsbolag med flera står för.

De felaktiga uppgifter om hur bra det står till med skogens arter är rena fantasier. Fakta (inte våra utan SLU:s) säger klart och tydligt att fler och fler arter minskar och 1 400 arter är direkt hotade av kalhyggesbruket.

Om ni inte tycker att det är rätt att döda minst en halv miljon ungar av kungsfåglar, rödhakar, taltrastar, blåmesar, svartvit flugsnappare och så vidare, protestera och tala om för politikerna vad ni tycker. Dagens skogsbruk kliver bokstavligen över fågellik för ekonomisk vinning. Artskyddet måste stärkas, inte försvagas!