Elkrisen hotar hela Sveriges matproduktion

I de två elområdena med högst elpriser – SE3 och SE4 – ligger cirka 90 procent av den svenska livsmedelsproduktionen. Den energikris vi har i syd är en potentiell risk för hela landet. Därför vill LRF ha snabba och effektiva åtgärder av politiken för att säkra den svenska matproduktionen.

"Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i södra Sverige är för hela Sveriges konsumenter. Vi välkomnar också att Länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer", skriver debattörerna.

"Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i södra Sverige är för hela Sveriges konsumenter. Vi välkomnar också att Länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer", skriver debattörerna.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2022-10-24 06:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

LRF:s medlemsföretag är en del av lösningen på framtidens utmaningar. Vi producerar livsmedel, biomassa, energi och mycket annat som samhället behöver. Men det kostnadsläge vår näring befunnit sig i under det senaste året gör att företagen inte kan göra de investeringar som behövs. En del företag riskerar inte att överleva alls.

Redan i november förra året flaggade LRF för att Sverige var på väg in i en kostnadskris. Då hade kostnaderna för Sveriges bönder ökat med 4 miljarder på årsbasis. Enligt LRF:s beräkningar har kostnaderna ökat till 10 miljarder samt ytterligare 2 miljarder efter den senaste räntehöjningen. Det har bland annat redan lett till höga matpriser och att livsmedelsproducerande växthusföretagare stängt ner sin verksamhet på grund av höga energipriser. 

undefined
Det skenande elpriset gör att denna tomatodling får ligga nere den här vintern. "Enligt LRF:s beräkningar har kostnaderna ökat till 10 miljarder samt ytterligare 2 miljarder efter den senaste räntehöjningen. Det har bland annat redan lett till höga matpriser och att livsmedelsproducerande växthusföretagare stängt ner sin verksamhet på grund av höga energipriser", skriver debattörerna.

Om inte elsituationen löser sig inom kort riskerar vi ännu högre matpriser och fler nedlagda företag, konstaterar Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Skånes, Västra Götalands och Hallands län i en gemensam bedömning av elsituationen i södra Sverige. Länsstyrelserna efterfrågar även handlingskraft i frågan om bland annat högkostnadsskydd för el för att företag ska överleva och kunna ta rationella beslut.

undefined
"I de två elområdena med högst elpriser – SE3 och SE4 – ligger cirka 90 procent av den svenska livsmedelsproduktionen. Den energikris vi har i syd är en potentiell risk för hela landet", menar LRF.

Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i södra Sverige är för hela Sveriges konsumenter. Vi välkomnar också att Länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer.

LRF efterfrågar därför: 

  • Ett snabbt hanterande av ett omfattande högkostnadsskydd så att vi kan ta oss igenom denna vinter. 
  • En uppdaterad livsmedelsstrategi som möjliggör en ökad självförsörjningsförmåga av livsmedel och ökad självförsörjning av insatsvarorna som till exempel mineralgödsel.
  • Genomför LRF:s energipaket som skulle ge ytterligare 50 terawattimmar energi från framförallt sol och bioenergi.

Nu behöver vi politikens hjälp för att kunna fortsätta vara den framtidsnäring som vi faktiskt är och fortsätta leverera mat till Sveriges invånare i både kris och fredstid. Ge oss förutsättningarna – så lovar vi att leverera!

undefined
"Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i södra Sverige är för hela Sveriges konsumenter. Vi välkomnar också att Länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer", skriver debattörerna.