Dyrt och dåligt förslag om bryggor

Samhällsbyggnadsenheten i Västervik har lagt ett nytt förslag på avgift för bad- och båtbrygga. Detta förslag är 1 500 kronor per brygga och år. Westerwikspartiet tycker att det är ett dyrt och dåligt förslag.

Debattörerna vill att avgifterna för bad- och båtbryggor i Västervik ska ligga i nivå med andra kommuner längs Östersjökusten söderut.

Debattörerna vill att avgifterna för bad- och båtbryggor i Västervik ska ligga i nivå med andra kommuner längs Östersjökusten söderut.

Foto: Andreas Johansson

Debatt2022-02-28 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi anser att en avgift mellan 400 och 800 kronor är motiverad.

Snittkostnaden i kommunerna från Ronneby upp till Oskarshamn är så låg som 300-400 kronor.

Dyrast är Kalmar med 800 kronor medan vissa kommuner inte tar någon avgift alls.

I dessa kommuner täcker avgiften kostnaderna för hantering av bryggorna.

Vi ser ingen anledning till att vår förvaltning ska vara dyrare än andra kommuner.

Alla kommuner lever ju med den lagstadgade självkostnadsprincipen.

Utöver ovanstående argument kan vi konstatera att de bryggor kommunen redan arrenderar vid Breviksbadet, Reginelund och Notholmen, kostar 62 kronor per båtplats. Kommunen överlät bryggorna till företaget när arrendet tecknades. Företaget har sedan stått för underhållet.

När gällande arrendeavtal mellan kommunen och företaget löper ut bör fortsatt arrende annonseras ut för att fri konkurrens ska skapas. Fler aktörer bör inbjudas. Bjud gärna in bryggföreningar och båtklubbar. På så vis kan vi komma ner till samma avgiftsnivå för båtplatser som andra kommuner i länet. Där sker uthyrning från kommunerna av liknande karaktär endast till olika föreningsverksamheter.

Att göra det möjligt att förtöja tre båtar vid varje brygga för samma kostnad som en låter generöst. Om det används ofta kan det förändra karaktären ganska mycket.

Antalet förtöjda båtar kan öka vilket i sin tur kan leda till att det känns mindre attraktivt att bada vid bryggorna vilket inte skulle gynna allmänheten.